Utworzenie powiatu opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie lubelskim powiat opolsko-lubelski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Opolu, w skład którego wchodzą z powiatu puławskiego w tymże województwie gromady: Opole, Braciejowice, Chruślina, Dobre, Głusko Duże, Godów, Idalin, Józefów nad Wisłą, Kaliszany, Kamień, Karczmiska, Kluczkowice, Komaszyce Stare, Kowala, Kraczewice, Łaziska, Łubki, Niezabitów, Niezdów, Poniatowa, Prawno, Rogów, Skoków, Słotwiny, Spławy, Wandalin, Wilków, Wronów, Wrzelowiec, Wrzelów, Zagłoba, Zagrody.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.