Utworzenie powiatu zwoleńskiego w województwie kieleckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu zwoleńskiego w województwie kieleckim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie kieleckim powiat zwoleński z siedzibą powiatowej rady narodowej w Zwoleniu.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu zwoleńskiego w województwie kieleckim wchodzą:
1)
z powiatu kozienickiego w tymże województwie:
a)
miasto Zwoleń,
b)
gromady: Bartodzieje, Babin, Brzezinki Stare, Chechły, Czarnolas, Grabów nad Wisłą, Gródek Stary, Łagów, Ławeczko Nowe, Paciorkowa Wola, Policzna, Przyłęk, Rudki, Sarnów, Sucha, Sycyna, Strykowice Górne, Tczów Średni, Zawada Stara;
2)
z powiatu iłżeckiego w tymże województwie gromady: Jasieniec Solecki, Kazanów i Pcin.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.