Law Journal

Przewóz osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), (z 2 załącznikami). Rzym.23.11.1933.

Dz.U.1938.35.300 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej.

Dz.U.1938.34.298 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Oznaczenie listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.

Dz.U.1938.34.297 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.

Dz.U.1938.34.296 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.

Dz.U.1938.34.295 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Opłaty rejestracyjne od przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.1938.34.293 | ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Podatek obrotowy.

Dz.U.1938.34.292 | ustawa z dnia 4 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Porozumienie dotyczące clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy. Warszawa.1938.03.25.

Dz.U.1938.33.291 | umowa międzynarodowa z dnia 25 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Uporządkowanie wspólnot gruntowych.

Dz.U.1938.33.290 | ustawa z dnia 4 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Prawo o ustroju adwokatury.

Dz.U.1938.33.289 | ustawa z dnia 4 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1938.32.283 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę.

Dz.U.1938.32.282 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dz.U.1938.32.281 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie akordowe personelu pomiarowego urzędów wojewódzkich.

Dz.U.1938.32.279 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe do nauczania w państwowych przemysłowych szkołach wyższych nieakademickich.

Dz.U.1938.32.277 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe i sądowe, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Dz.U.1938.32.276 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1938.31.274 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wielkiej Wsi.

Dz.U.1938.31.273 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1938.30.272 | oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zniżki celne i zwolnienia od cła.

Dz.U.1938.30.271 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1938.30.270 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r.

Dz.U.1938.30.263 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Podział terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dz.U.1938.29.262 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Porozumienie dotyczące clenia produktu "Renad Tallolja". Warszawa.1938.03.05.

Dz.U.1938.29.261 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej. Ateny.1938.03.11.

Dz.U.1938.29.260 | umowa międzynarodowa z dnia 11 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1938.29.258 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.

Dz.U.1938.29.257 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w spłatcie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych.

Dz.U.1938.28.248 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Państwowe zakłady chowu koni i dostarczanie ogierów dla hodowli.

Dz.U.1938.27.246 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej gminie m.st. Warszawy.

Dz.U.1938.27.244 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli.

Dz.U.1938.27.243 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich.

Dz.U.1938.27.242 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt obowiązujący

Ulgi przy regulacji hipotecznej.

Dz.U.1938.27.241 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.

Dz.U.1938.27.240 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Obniżenie składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.

Dz.U.1938.26.238 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Termin rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych.

Dz.U.1938.26.237 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zakaz poszukiwań górniczych w Pustyni Błędowskiej i okolicy.

Dz.U.1938.26.236 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1938.03.05.

Dz.U.1938.26.235 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Porozumienie o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. Warszawa.1938.03.10.

Dz.U.1938.26.234 | umowa międzynarodowa z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Rolniczego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Dz.U.1938.26.233 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności.

Dz.U.1938.26.232 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o uposażeniu wojska i marynarki wojennej.

Dz.U.1938.26.231 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Sądu Apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1938.26.230 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Umarzanie prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.

Dz.U.1938.26.228 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1938.26.227 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1938.26.226 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż, zamiana i bezpłatne odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1938.26.225 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt indywidualny

Ulgi inwestycyjne.

Dz.U.1938.26.224 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1938 r.

Dz.U.1938.25.222 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Powszechny obowiązek wojskowy.

Dz.U.1938.25.220 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Ochrona imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski.

Dz.U.1938.25.219 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r., dotyczącej umowy najmu marynarzy.

Dz.U.1938.24.215 | oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie instytucji Sądów Przysięgłych i sędziów pokoju.

Dz.U.1938.24.213 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1937/38.

Dz.U.1938.24.212 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc