Utworzenie powiatu zambrowskiego w województwie białostockim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu zambrowskiego w województwie białostockim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie białostockim powiat zambrowski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Zambrowie.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu zambrowskiego w województwie białostockim wchodzą z powiatu łomżyńskiego w tymże województwie:
a)
miasto Zambrów,
b)
gromady: Chlebiotki Nowe, Cibory Gołeckie, Długobórz II, Gniazdowo, Gosie Małe, Kalinówka Basie, Kołaki Kościelne, Laskowiec Stary, Lubotyń Stary, Łady Polne, Pęchratka, Pniewo, Podbiele, Poryte Jabłoń, Pruszki, Puchały, Rutki, Sędziwuje, Śliwowo-Łopienite, Srebrna, Szczodruchy, Szlasy-Lipno, Szumowo, Turobin Stary, Wiśniewo, Wygoda, Zambrzyce-Króle, Zawady.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.