Utworzenie powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznańskim oraz zmiana granic województw łódzkiego i poznańskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznańskim oraz zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie poznańskim powiat ostrzeszowski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Ostrzeszowie.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznańskim wchodzą:
1)
z powiatu kępińskiego w tymże województwie:
a)
miasta Ostrzeszów i Grabów nad Prosną,
b)
gromady: Bobrowniki, Bukownica, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kaliszkowice Kaliskie, Kobylagóra, Kuźnica Myślniewska, Morawin, Niedźwiedź, Parzynów, Rogaszyce, Rojów, Siedlików, Torzeniec;
2)
z powiatu ostrowskiego w tymże województwie miasto Mikstat i gromada Mikstat.
Z powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim wyłącza się gromady: Dębicze, Czajków, Kraszewice, Kuźnica Grabowska i Mielcuchy i włącza się je do powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznańskim.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.