Utworzenie powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie rzeszowskim powiat radymniański z siedzibą powiatowej rady narodowej w Radymnie.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim wchodzą:
1)
z powiatu jarosławskiego w tymże województwie:
a)
miasto Radymno,
b)
gromady: Duńkowice, Kaszyce, Laszki, Łowce, Michałówka, Miękisz Nowy, Młyny, Ostrów, Skołoszów, Sośnica, Wietlin;
2)
z powiatu przemyskiego w tymże województwie gromady: Kalników, Orły, Stubno, Trójczyce, Walawa;
3)
z powiatu lubaczowskiego w tymże województwie gromada Kobylnica Wołoska.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.