Law Journal

Zmiana ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1355 | ustawa z dnia 11 października 2013 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006.

Dz.U.2018.1865 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 października 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu.

Dz.U.2013.1242 | rozporządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu.

Dz.U.2013.1241 | rozporządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Dz.U.2013.1346 | rozporządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Dz.U.2013.1219 | rozporządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/11.

Dz.U.2013.1262 | wyrok z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 40/12.

Dz.U.2013.1313 | wyrok z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2013.1202 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji.

Dz.U.2013.1194 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie.

Dz.U.2013.1184 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wzór informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Dz.U.2013.1266 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2013.1288 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2013.1325 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/13.

Dz.U.2013.1261 | wyrok z dnia 2 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.1214 | rozporządzenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2013.1218 | rozporządzenie z dnia 30 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dz.U.2019.1116 t.j. | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2013.1153 | rozporządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych.

Dz.U.2013.1301 | rozporządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2013.1154 | rozporządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa budżetowa na rok 2013.

Dz.U.2013.1212 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2013.1282 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Dz.U.2013.1240 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1351 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2013.1317 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1247 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2013.1231 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1245 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1238 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2013.1198 | rozporządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 22/12.

Dz.U.2013.1185 | wyrok z dnia 26 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Metoda obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych.

Dz.U.2013.1146 | rozporządzenie z dnia 25 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2013.1239 | rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

System Wspomagania Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2013.1181 | rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.540 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu ratownictwa medycznego.

Dz.U.2013.1176 | rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/12.

Dz.U.2013.1191 | wyrok z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2016.1852 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 września 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa.

Dz.U.2013.1189 | rozporządzenie z dnia 20 września 2013 r. | Akt utracił moc

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego.

Dz.U.2016.1621 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Lista gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO.

Dz.U.2013.1179 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2013.1171 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania urlopu wychowawczego.

Dz.U.2013.1139 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dz.U.2013.1193 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej.

Dz.U.2013.1126 | rozporządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2013.1177 | rozporządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Dz.U.2013.1133 | rozporządzenie z dnia 17 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2013.1137 | rozporządzenie z dnia 17 września 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2013.1109 | rozporządzenie z dnia 16 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2013.1167 | rozporządzenie z dnia 16 września 2013 r. | Akt jednorazowy