Law Journal

Kontrola wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi.

Dz.U.2013.1140 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach".

Dz.U.2013.1119 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt indywidualny

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych.

Dz.U.2013.1087 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.

Dz.U.2013.1174 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt utracił moc

Mołdowa-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym. Warszawa.9.09.2013.

Dz.U.2014.1460 | umowa międzynarodowa z dnia 9 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Dz.U.2013.1075 | obwieszczenie z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Komisje egzaminacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów konkursowego i komorniczego.

Dz.U.2016.82 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 września 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dz.U.2013.1183 | rozporządzenie z dnia 5 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2013.1114 | rozporządzenie z dnia 5 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ewidencje pokładowe i osobiste nadajniki sygnału niebezpieczeństwa.

Dz.U.2013.1132 | rozporządzenie z dnia 4 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych "Komel".

Dz.U.2013.1098 | rozporządzenie z dnia 4 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2013.1021 | rozporządzenie z dnia 3 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2013.1138 | rozporządzenie z dnia 3 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Licencjonowanie personelu lotniczego.

Dz.U.2018.839 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów.

Dz.U.2019.1771 t.j. | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dz.U.2013.1251 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Warunki emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.2020.1148 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej.

Dz.U.2020.86 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2013.1270 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1165 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa, ustawa - Kodeks karny skarbowy oraz ustawa - Prawo celne.

Dz.U.2013.1149 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa oraz ustawa o kontroli skarbowej.

Dz.U.2013.1145 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz.U.2013.1157 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2013.1250 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o usługach płatniczych.

Dz.U.2013.1271 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o współpracy rozwojowej.

Dz.U.2013.1283 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.2013.1158 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2013.1152 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.2013.1063 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji.

Dz.U.2013.1020 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2013.1117 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Dz.U.2013.1076 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dz.U.2013.1102 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2013.1070 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zwiększenie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012.

Dz.U.2013.1017 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

Dz.U.2013.1035 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2013.1031 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2013.1071 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2013.986 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy".

Dz.U.2013.1204 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2013.1055 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Działalność szkoleniowa personelu lotniczego podlegająca wpisowi do rejestru podmiotów szkolących.

Dz.U.2013.1068 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2013.967 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych.

Dz.U.2018.1875 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015.

Dz.U.2013.1052 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.1095 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.1007 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego.

Dz.U.2013.943 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014.

Dz.U.2013.1159 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (Perry).

Dz.U.2013.1046 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja statków powietrznych.

Dz.U.2018.1568 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyszkolenie i kwalifikacje członków załóg statków morskich.

Dz.U.2017.167 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2013.1096 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy