Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2378

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 2

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. poz. 517, z 2014 r. poz. 441 i 1651, z 2016 r. poz. 926 oraz z 2017 r. poz. 1003) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II "Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin pastewnych":
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) tabele 5-7 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,
b) część "Wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin pastewnych kategorii handlowy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

1. Gatunki roślin pastewnych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:

1) bobowate (motylkowate)
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
bobowate grubonasienne
1Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty)Biserrula pelecinus L.C/2
2BobikVicia faba L. (partim)C/1
3Groch siewnyPisum sativum L. (partim)C/2
4Groszek ciecierzycowatyLathyrus cicera L.C/2
5Łubin białyLupinus albus L.C/2
6Łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.C/2
7Łubin żółtyLupinus luteus L.C/2
8Wyka bengalskaVicia benghalensis L.C/2
9Wyka kosmataVicia villosa RothC/2
10Wyka siewnaVicia sativa L.C/2
bobowate drobnonasienne
1Esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.C/1
2Komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.C/1
3Koniczyna białaTrifolium repens L.C/1
4Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)Trifolium hybridum L.C/1
5Koniczyna gruczołkowataTrifolium glanduliferum Boiss.C/2
6Koniczyna kosmataTrifolium hirtum All.C/2
7Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)Trifolium incarnatum L.C/1
8Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)Trifolium pratense L.C/1
9Koniczyna łuskowataTrifolium squarrosum L.C/2
10Koniczyna MichelaTrifolium michelianum SaviC/2
11Koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.C/1
12Koniczyna pęcherzykowataTrifolium vesiculosum SaviC/2
13Koniczyna podziemnaTrifolium subterraneum L.C/2
14Koniczyna przewężonaTrifolium isthmocarpum Brot.C/2
15Koniczyna rozdętaTrifolium fragiferum L.C/2
16Lucerna chmielowaMedicago lupulina L.C/2
17Lucerna kolczastaMedicago doliata Carmign.C/2
18Lucerna mieszańcowaMedicago x varia T. MartynC/2
19Lucerna nadbrzeżnaMedicago littoralis Rohde ex Loisel.C/2
20Lucerna ostrostrąkowaMedicago murex Willd.C/2
21Lucerna pomarszczonaMedicago rugosa Desr.C/2
22Lucerna siewnaMedicago sativa L.C/2
23Lucerna ściętolistkowaMedicago truncatula Gaertn.C/2
24Lucerna tarczowataMedicago scutellata (L.) Mill.C/2
25Lucerna wielokształtnaMedicago polymorpha L.C/2
26Lucerna włoskaMedicago italica (Mill.) FioriC/2
27Rutwica wschodniaGalega orientalis Lam.C/2
28Seradela pastewnaOrnithopus sativus Brot.C/2
29Seradela zwartaOrnithopus compressus L.C/2

2) wiechlinowate (trawy)

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1FestuloliumFestuca spp. x Lolium spp.C/1
2Kostrzewa czerwonaFestuca rubra L.C/1
3Kostrzewa łąkowaFestuca pratensis Huds.C/1
4Kostrzewa nitkowataFestuca filiformis Pourr.C/1
5Kostrzewa owczaFestuca ovina L.C/1
6Kostrzewa szczeciniastaFestuca trachyphylla (Hack.) KrajinaC/1
7Kostrzewa trzcinowaFestuca arundinacea Schreb.C/1
8Kupkówka pospolitaDactylis glomerata L.C/1
9Mietlica białawaAgrostis giganthea RothC/1
10Mietlica pospolitaAgrostis capillaris L.C/1
11Mietlica psiaAgrostis canina L.C/1
12Mietlica rozłogowaAgrostis stolonifera L.C/1
13Rajgras wyniosły (rajgras francuski)Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.C/1
14Stokłosa uniolowataBromus catharticus Vahl.C/1
15Tymotka kolankowataPhleum nodosum L.C/1
16Tymotka łąkowaPhleum pratense L.C/1
17Wiechlina błotnaPoa palustris L.C/1
18Wiechlina gajowaPoa nemoralis L.C/1
19Wiechlina łąkowaPoa pratensis L.C/1
20Wiechlina zwyczajnaPoa trivalis L.C/1
21Wyczyniec łąkowyAlopecurus pratensis L.C/1
22Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)Lolium x hybridum HaussknC/1
23Życica trwała (rajgras angielski)Lolium perenne L.C/1
24Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)Lolium multiflorum Lam.C/1

3) inne gatunki

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Babka lancetowataPlantago lanceolata L.C/2
2BrukiewBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.C/1
3Facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.C/1
4Kapusta pastewnaBrassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.C/1
5Rzodkiew oleistaRaphanus sativus L. var. oleiformis Pers.C/1

Objaśnienie

1) Jeżeli w upoważnieniu dla prowadzącego obrót hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

4) czystość odmianowa

Bobowate grubonasienneBobowate drobnonasienneWiechlinowate (trawy)Inne gatunki
1) dla grochu i bobiku minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 99,7%,

b) kwalifikowany:

- C/1 - 99,0%,

- C/2 - 98,0%;

2) dla pozostałych gatunków czystość odmianowa wynosi dla materiału siewnego kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/30 m2,

b) kwalifikowany

- 1 roślina/10 m2

1) dla koniczyny podziemnej oraz Medicago spp., z wyłączeniem Medicago lupulina L., Medicago x varia T. Martyn, Medicago sativa L., minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 99,5%,

b) kwalifikowany:

- C/1 - 98,0%,

- C/2 - 95,0%;

2)dla pozostałych gatunków czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/30 m2,

b) kwalifikowany

- 1 roślina/10 m2

1) dla wiechliny łąkowej minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/20 m2,

b) kwalifikowany

- 4 rośliny/10 m2,

c) kwalifikowany odmian apomiktycznych jednoklonalnych

- 6 roślin/10m2;

2) dla pozostałych gatunków traw czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/30 m2,

b) kwalifikowany

- 1 roślina/10 m2

1) dla kapusty pastewnej minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 99,7%,

b) kwalifikowany - 99,0%;

2) dla pozostałych gatunków minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/30m2,

b) kwalifikowany

- 1 roślina/10m2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela 5
GatunekWielkość partii1)Minimalna masa próby pobieranej z partii2)Minimalna masa próby do oznaczeń określonych w kolumnach 6-14 tabeli 6 oraz w kolumnach 12-14 tabeli 7
w tonachw gramach
1234
ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE)
Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty)

Biserrula pelecinus L.

10303
Bobik

Vicia faba L. (partim)

3010001000
Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

3010001000
Groszek ciecierzycowaty

Lathyrus cicera L.

251000140
Łubin biały

Lupinus albus L.

3010001000
Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

3010001000
Łubin żółty

Lupinus luteus L.

3010001000
Wyka bengalska

Vicia benghalensis L.

201000120
Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

3010001000
Wyka pannońska

Vicia pannonica Crantz

3010001000
Wyka siewna

Vicia sativa L.

3010001000
ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE)
Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

owoce10600600
nasiona10400400
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L.1020030
Koniczyna biała

Trifolium repens L.

1020020
Koniczyna białoróżowa

(koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

1020020
Koniczyna egipska

(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

1040060
Koniczyna gruczołkowata

Trifolium glanduliferum Boiss.

10202
Koniczyna kosmata

Trifolium hirtum All.

10707
Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

1050080
Koniczyna łąkowa

(koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

1030050
Koniczyna łuskowata

Trifolium squarrosum L.

1015015
Koniczyna Michela

Trifolium michelianum Savi

10252
Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

1020020
Koniczyna pęcherzykowata

Trifolium vesiculosum Savi

101003
Koniczyna podziemna

Trifolium subterraneum L.

1025025
Koniczyna przewężona

Trifolium isthmocarpum Brot.

101003
Koniczyna rozdęta

Trifolium fragiferum L.

10404
Kozieradka pospolita

(koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum L.

10500450
Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

1030050
Lucerna kolczasta

Medicago doliata Carmign.

1010010
Lucerna mieszańcowa

(lucerna piaskowa )

Medicago x varia T. Martyn

1030050
Lucerna nadbrzeżna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

10707
Lucerna ostrostrąkowa

Medicago murex Willd.

10505
Lucerna pomarszczona

Medicago rugosa Desr.

1018018
Lucerna siewna

Medicago sativa L.

1030050
Lucerna ściętolistkowa

Medicago truncatula Gaertn.

1010010
Lucerna tarczowata

Medicago scutellata (L.) Mill.

1040040
Lucerna wielokształtna

Medicago polymorpha L.

10707
Lucerna włoska

Medicago italica (Mill.) Fiori

1010010
Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

10250200
Seradela pastewna

Ornithopus sativus Brot.

10909
Seradela zwarta

Ornithopus compressus L.

1012012
Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

owoce101 000300
nasiona10400120
WIECHLINOWATE (TRAWY)3)
Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

10505
Festulolium

x Festulolium Asch. & Graebn.

1020060
Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

10505
Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

1010030
Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

1010050
Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

1010030
Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

1010030
Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

1010030
Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

1010050
Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

1010030
Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

10505
Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

10505
Mietlica psia

Agrostis canina L.

10505
Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

10505
Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

1010050
Rajgras wyniosły

(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

1020080
Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

10200200
Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

10200200
Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

105010
Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

105010
Wiechlina błotna

Poa palustris L.

10505
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

10505
Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

10505
Wiechlina roczna

Poa annua L.

105010
Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

10505
Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

1010030
Życica mieszańcowa

(rajgras oldenburski)

Lolium x hybridum Hausskn

1020060
Życica trwała

(rajgras angielski)

Lolium perenne

1020060
Życica wielokwiatowa

(rajgras włoski i rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

1020060
INNE GATUNKI
Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

5202
Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

10200100
Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

1030040
Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

10200100
Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

10300300

Objaśnienia:

1) Wielkość partii może zostać przekroczona nie więcej niż o 5% masy podanej w tabeli.

2) Masa próby materiału siewnego przeznaczonego do okresowej oceny zdolności kiełkowania powinna stanowić co najmniej 1/4 podanej masy próby.

3) Maksymalna masa partii materiału siewnego traw może zostać zwiększona do 25 ton, jeżeli przedsiębiorca uzyskał na to zgodę właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Tabela 6

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii elitarne

Gatunekminimalna zdolność kiełkowaniamaksymalna zawartość nasion twardychCzystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie
minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
łączniejednego gatunkuElytrigia repens (Agropyron repens)Alopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus raphanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych% wagowyliczba nasion w próbie
123456789101112131415
ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE)
Biserula grzebieniasta (syn.

traganek grzebieniasty)

Biserrula pelecinus L.

70980,3200(i)0((j)(k)5
Bobik

Vicia faba L. (partim)

80 (a) (b)5980,3200 (u)00 (j)2
Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

80 (a)980,3200 (u)00 (j)2
Groszek ciecierzycowaty

Lathyrus cicera L.

80950,3200 (u)0(i)0 (j) (k)5
Łubin biały

Lupinus albus L.

80 (a) (b)20980,3200 (u)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

75 (a) (b)20980,3200 (u)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Łubin żółty

Lupinus luteus L.

80 (a) (b)20980,3200 (u)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Wyka bengalska

Vicia benghalensis L.

80(b)2097 (e)0,3200 (u)0 (i)0(j) (k)5
Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

85 (a) (b)20980,3200 (u)0 (i)0 (j)2
Wyka pannońska

Vicia pannonica Crantz

85 (a) (b)20980,3200 (u)0 (i)0 (j)2
Wyka siewna

Vicia sativa L.

85 (a) (b)20980,3200 (u)0 (i)0 (j)2
123456789101112131415
ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE)
Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

75 (a) (b)20950,3200 (u)00 (j)2
Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

75 (a) (b)40950,3200 (w)00 (l) (m)3
Koniczyna biała

Trifolium repens L.

80 (a) (b)40970,3200 (w)00 (l) (m)5
Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

80 (a) (b)20970,3200 (w)00 (l) (m)3
Koniczyna egipska

(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

80 (a) (b)20970,3200 (w)00 (l) (m)3
Koniczyna gruczołkowata Trifolium glanduliferum Boiss.70 (b)30980,3200(i)(j) (k)5
Koniczyna kosmata

Trifolium hirtum All.

70980,3200(i)0(j) (k)5
Koniczyna krwistoczerwona

(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

75 (a) (b)20970,3200 (w)00 (l) (m)3
Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

80 (a) (b)20970,3200 (w)00 (l) (m)5
Koniczyna łuskowata

Trifolium squarrosum L.

75 (b)20970,32000 (l) (m)5
Koniczyna Michela

Trifolium michelianum Savi

75 (b)30980,3200(i)0(j) (k)5
Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

80 (a) (b)20970,3200 (w)00 (l) (m)3
Koniczyna pęcherzykowata

Trifolium vesiculosum Savi

70980,3200(i)0(j))5
Koniczyna podziemna

Trifolium subterraneum L.

80 (b)40970,3200(i)0(j) (k)5
Koniczyna przewężona

Trifolium isthmocarpum Brot.

70980,3200(i)0(j)5
Koniczyna rozdęta

Trifolium fragiferum L.

70980,3200(i)0(j) (k)5
Kozieradka pospolita (koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum L.

80 (a)950,3200 (u)00 (j)2
Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

80 (a) (b)20970,3200 (w)00 (l) (m)5
Lucerna kolczasta

Medicago doliata Carmign.

70980,3200 (w)0(i)0(j) (k)5
Lucerna mieszańcowa (lucerna piaskowa)

Medicago x varia T. Martyn

80 (a) (b)40970,3200 (w)00 (l) (m)3
Lucerna nadbrzeżna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

70980,3200 (w)0(i)0(j) (k)5
Lucerna ostrostrąkowa

Medicago murex Willd.

70 (b)30980,3200 (w)0(i)0(j) (k)5
Lucerna pomarszczona

Medicago rugosa Desr.

70 (b)20980,3200(i)0(j) (k)5
Lucerna siewna

Medicago sativa L.

80 (a) (b)40970,3200 (w)00 (l) (m)3
Lucerna ściętolistkowa

Medicago truncatula Gaertn.

70 (b)20980,3200(i)0(j) (k)5
Lucerna tarczowata

Medicago scutellata (L.) Mill.

70980,3200(i)0(j) (k)5
Lucerna wielokształtna

Medicago polymorpha L.

70 (b)30980,3200(i)0(j) (k)5
Lucerna włoska

Medicago italica (Mill.) Fiori

70 (b)20980,3200 (w)0(i)0(j) (k)5
Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

60 (a) (b)4070,3200 (w)00 (l) (m)2
Seradela pastewna

Ornithopus sativus Brot.

75900,3200(i)0(j) (k))5
Seradela zwarta

Ornithopus compressus L.

75900,3200(i)0(j) (k)5
Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

75 (a) (b)30950,3200 (w)00 (k)2
WIECHLINOWATE (TRAWY)
Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

70 (a)900,320 (r)1100 (j)1
Festulolium

x Festulolium Asch. & Graebn.

75 (a)960,320 (r)5500 (j)2
Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

70 (a)750,320 (t)110 (h)0 (j)1
Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

75 (a)900,320 (r)5500 (j)2
Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

80 (a)950,320 (r)5500 (j)2
Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

75 (a)850,320 (r)5500 (j)2
Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

75 (a)850,320 (r)5500 (j)2
Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

75 (a)850,320 (r)5500 (j)2
Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

80 (a)950,320 (r)5500 (j) (2
Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

80 (a)900,320 (r)5500 (j)2
Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

80 (a)900,3201100 (j)1
Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

75 (a)900,3201100 (j)1
Mietlica psia

Agrostis canina L.

75 (a)900,3201100 (j)1
Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

75 (a)900,3201100 (j)1
Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

75 (a)960,3205500 (j)2
Rajgras wyniosły (rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

75 (a)900,320 (r)550 (g)0 (j)2
Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

75 (a)970,420550 (g)0 (j)5
Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

75 (a)970,420550 (g)0 (j)5
Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

80 (a)960,32011002
Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

80 (a)960,32011002
Wiechlina błotna

Poa palustris L.

75 (a)850,320 (s)1100 (j)1
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

75 (a)850,320 (s)1100 (j)1
Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

75 (a)850,320 (s)1100 (j)1
Wiechlina roczna

Poa annua L.

75 (a)850,320 (s)1100 (j)1
Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

75 (a)850,320 (s)1100 (j)1
Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

70 (a)750,320 (r)5500 (j)2
Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

Lolium x hybridum Hausskn

75 (a)960,320 (r)5500 (j)2
Życica trwała (rajgras angielski)

Lolium perenne L.

80 (a)960,320 (r)5500 (j)2
Życica wielokwiatowa (rajgras włoski)

Lolium multiflorum Lam.

75 (a)960,320 (r)5500 (j)2
INNE GATUNKI
Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

75850,3200 (i)0 (j)3
Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

80 (a)980,32000 (j) (k)2
Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

80 (a)960,32000 (j) (k)
Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa

75 (a)980,32000 (j)3
Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

80 (a)970,32000 (j)2

Tabela 7

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii kwalifikowane

Gatunekminimalna zdolność kiełkowaniamaksymalna zawartość nasion twardychCzystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie
minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
łączniejednego gatunkuElytrigia repens (Agropyron repens)Alopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus raphanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych% wagowyliczba nasion w próbie
123456789101112131415
ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE)
Biserula grzebieniasta (syn.

traganek grzebieniasty)

Biserrula pelecinus L.

70980,50(i)0(j) (k)10
Bobik

Vicia faba L. (partim)

80 (a) (b)5980,50,30,300 (j)5 (n)
Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

80 (a)980,50,30,300 (j)5(n)
Groszek ciecierzycowaty

Lathyrus cicera L.

809510,50,30(i)0(j) (k)20
Łubin biały

Lupinus albus L.

80 (a) (b)20980,5(e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

75 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Łubin żółty

Lupinus luteus L.

80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5(n)(o) (v)
Wyka bengalska

Vicia benghalensis L.

80 (b)2097 (e)10 (i)0(j) (k)10
Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Wyka pannońska

Vicia pannonica Crantz

85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Wyka siewna

Vicia sativa L.

85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
123456789101112131415
ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE)
Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

75 (a) (b)20952,51,00,300 (j)5
Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

75 (a) (b)40951,8 (d)1,0(d)0,300 (l) (m)10
Koniczyna biała

Trifolium repens L.

80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Koniczyna egipska

(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Koniczyna gruczołkowata

Trifolium glanduliferum Boiss.

70 (b)309810(i)0(j) (k)10
Koniczyna kosmata

Trifolium hirtum All.

709810(i)0(j) (k)10
Koniczyna krwistoczerwona

(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

75 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Koniczyna łuskowata

Trifolium squarrosum L.

75 (b)20971,50,300 (l) (m)10
Koniczyna Michela

Trifolium michelianum Savi

75 (b)309810(i)0(j) (k)10
Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Koniczyna pęcherzykowata

Trifolium vesiculosum Savi

709810(i)0(j) (k)10
Koniczyna podziemna

Trifolium subterraneum L.

80 (b)40970,50(i)0(j) (k)10
Koniczyna przewężona

Trifolium isthmocarpum Brot.

709810(i)0(j) (k)10
Koniczyna rozdęta

Trifolium fragiferum L.

709810(i)0(j) (k)10
Kozieradka pospolita (koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum L.

80 (a)951,00,50,300 (j)5
Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Lucerna kolczasta

Medicago doliata Carmign.

709820(i)0(j) (k)10
Lucerna mieszańcowa (lucerna piaskowa)

Medicago x varia T. Martyn

80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Lucerna nadbrzeżna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

709820(i)0(j) (k)10
Lucerna ostrostrąkowa

Medicago murex Willd.

70 (b)309820(i)0(j) (k)10
Lucerna pomarszczona

Medicago rugosa Desr.

70 (b)209820(i)0(j) (k)10
Lucerna siewna

Medicago sativa L.

80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Lucerna ściętolistkowa

Medicago truncatula Gaertn.

70 (b)209820(i)0(j) (k)10
Lucerna tarczowata

Medicago scutellata (L.) Mill.

709820(i)0(j) (k)10
Lucerna wielokształtna

Medicago polymorpha L.

70 (b)309820(i)0(j) (k)10
Lucerna włoska

Medicago italica (Mill.) Fiori

70 (b)209820(i)0(j) (k)10
Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

60 (a) (b)40972,01,50,300 (l) (m)10 (n)
Seradela pastewna

Ornithopus sativus Brot.

759010(i)0(j) (k)10
Seradela zwarta

Ornithopus compressus L.

75901 0(i)0(j) (k)10
Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

75 (a) (b)30952,51,00,300 (k)5
WIECHLINOWATE (TRAWY)
123456789101112131415
Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

70 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2
Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
Festulolium

x Festulolium Asch. & Graebn.

75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

70 (a)753,01,0 (f)0,30,30 (h)0 (j) (k)2(n)
Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

75 (a)901,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5(n)
Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5(n)
Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5(n)
Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

80 (a)901,51,00,30,300 (j) (k)5(n)
Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

80 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2(n)
Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2(n)
Mietlica psia

Agrostis canina L.

75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2(n)
Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2(n)
Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

75 (a)961,51,00,30,300 (j) (k)5
Rajgras wyniosły (rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

75 (a)903,01,0 (f)0,50,30 (g)0 (j) (k)5 (n)
Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10(n)
Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10(n)
Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Wiechlina błotna

Poa palustris L.

75 (a)852,0

(c)

1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2(n)
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

75 (a)852,0

(c)

1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2(n)
Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

75 (a)852,0

(c)

1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2(n)
Wiechlina roczna

Poa annua L.

75 (a)852,0

(c)

1,0 (c)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

75 (a)852,0

(c)

1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2(n)
Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

70 (a)752,51,0 (f)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

Lolium x hybridum Hausskn

75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
Życica trwała

(rajgras angielski)

Lolium perenne L.

80 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
Życica wielokwiatowa (rajgras włoski)

Lolium multiflorum Lam.

75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5(n)
INNE GATUNKI
Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

75851,50 (i)0 (j) (k)10
Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

80 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)5
Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

80 (a)961,00,500 (j) (k)
Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa

75 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)10
Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

80 (a)971,00,50,30,300 (j)5

Objaśnienia do tabeli 6 i 7:

(a) Wszystkie świeże, zdrowe nasiona, które nie skiełkowały po zastosowaniu zabiegów wstępnych, uznaje się jako nasiona skiełkowane.

(b) Nasiona twarde uznaje się za nasiona zdolne do kiełkowania w liczbie nie większej jednak, niż podano w kolumnie 3 tabeli 6 i 7.

(c) Nasion innych gatunków Poa spp., których łączna zawartość nie jest większa niż 0,8% wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(d) Nasion Trifolium pratense, których zawartość nie jest większa niż 1% wagowy, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(e) Nasiona gatunków: Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp., których łączna zawartość oznaczona w próbie materiału siewnego jednego z tych gatunków nie jest większa niż 0,5% wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(f) Zawartości procentowej nasion jednego gatunku nie stosuje się do nasion gatunków Poa spp.

(g) Dopuszczalnnej łącznej zawartości dwóch ziarniaków Avena fatua i Avena sterilis w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1 nie uznaje się za zanieczyszczenie, jeżeli druga próba o tej samej masie jest wolna od ziarniaków tych gatunków.

(h) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Avena fatua i Avena sterilis, to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion tych gatunków.

(i) Nie określa się obecności nasion Avena fatua i Avena sterilis, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(j) Nie określa się obecności nasion Cuscuta spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(k) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o takiej samej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(l) Oznaczanie obecności nasion Cuscuta spp. wykonuje się na próbie o dwukrotnie większej masie niż określona w kolumnie 4 tabeli 5.

(m) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(n) Nie określa się obecności nasion gatunków Rumex innych niż Rumex acetosella i Rumex maritimus, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(o) Procent liczbowy nasion łubinu o innym zabarwieniu nie powinien przekraczać: w materiale siewnym łubinu gorzkiego - 2%,

w materiale siewnym łubinów innych niż gorzki - 1%.

(p) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 1.

(r) Nasion gatunków Poa spp., łącznie do 80 sztuk, nie uważa się za zanieczyszczenie.

(s) Nie dotyczy nasion gatunków Poa spp., o ile łączna liczba nasion w badanej próbie gatunków Poa spp. innych niż oceniany nie przekracza 500 sztuk.

(t) Liczby stwierdzonych nasion gatunków Poa spp. łącznie nie więcej niż 20 sztuk nasion nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(u) Nie określa się obecności nasion gatunków Melilotus spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(w) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasiona Melilotus spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Melilotus spp.

(v) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 2,5%.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin pastewnych kategorii handlowy

Wymagania dla materiału siewnego kategorii handlowy roślin pastewnych są takie jak dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:

1) w kolumnach 5 i 6 tabeli 7 dopuszczalnej zawartości zwiększonej o 1 punkt procentowy;

2) w materiale siewnym Poa annua dopuszczalnej zawartości nasion innych gatunków Poa spp. zwiększonej do 10% wagowych;

3) w materiale siewnym gatunków Poa spp., z wyjątkiem Poa annua, dopuszczalnej zawartości innych nasion gatunków Poa zwiększonej się do 3% wagowych;

4) w materiale siewnym Hedysarum coronarium dopuszczalnej zawartości nasion Melilotus spp. zwiększonej do 1% wagowego;

5) dla materiału siewnego Lotus corniculatus określonej się zawartości nasion gatunków Melilotus spp.;

6) dla materiału siewnego wszystkich gatunków łubinu:

a) minimalnej czystości analitycznej wynoszącej 97% wagowych,

b) dopuszczalnego procentu liczbowego nasion innej barwy:

- dla łubinu gorzkiego wynoszącego 4,

- dla łubinu innego niż gorzki wynoszącego 2;

7) w materiale siewnym gatunków Vicia spp. dopuszczalnej łącznej zawartości nasion Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis lub innych pokrewnych gatunków uprawnych, oznaczonej w próbie materiału siewnego poszczególnych gatunków, która nie powinna przekroczyć 6% wagowych;

8) w materiale siewnym gatunków: Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa i Vicia benghalensis minimalnej czystości analitycznej wynoszącej 97% wagowych;

9) w materiale siewnym gatunku Latyrus cicera minimalnej czystości analitycznej wynoszącej 90% wagowych; maksymalna łaczna zawartość nasion podobnych gatunków uprawnych wynosząca 5% wagowych, nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ UZNANY ZA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII HANDLOWY

Nazwa polskaNazwa łacińska
Rośliny pastewne
Bobowate - Fabaceae (Leguminosae)
1Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty)Biserrula pelecinus L.
2Esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.
3Groszek ciecierzycowatyLathyrus cicera L.
4Koniczyna gruczołkowataTrifolium glanduliferum Boiss.
5Koniczyna kosmataTrifolium hirtum All.
6Koniczyna łuskowataTrifolium squarrosum L.
7Koniczyna MichelaTrifolium michelianum Savi
8Koniczyna pęcherzykowataTrifolium vesiculosum Savi
9Koniczyna podziemnaTrifolium subterraneum L.
10Koniczyna przewężonaTrifolium isthmocarpum Brot.
11Koniczyna rozdętaTrifolium fragiferum L.
12Kozieradka pospolita (koniczyna grecka)Trigonella foenum - graecum L.
13Lucerna kolczastaMedicago doliata Carmign.
14Lucerna nadbrzeżnaMedicago littoralis Rohde ex Loisel.
15Lucerna ostrostrąkowaMedicago murex Willd.
16Lucerna pomarszczonaMedicago rugosa Desr.
17Lucerna ściętolistkowaMedicago truncatula Gaertn.
18Lucerna tarczowataMedicago scutellata (L.) Mill.
19Lucerna wielokształtnaMedicago polymorpha L.
20Lucerna włoskaMedicago italica (Mill.) Fiori
21Seradela pastewnaOrnithopus sativus Brot.
22Seradela zwartaOrnithopus compressus L.
23Siekiernica włoskaHedysarum coronarium L.
24Wyka bengalskaVicia benghalensis L.
25Wyka pannońskaVicia pannonica Crantz
Wiechlinowate - Poaceae (Gramineae)
26Cynodon palczastyCynodon dactylon (L.) Pers.
27Mozga HardingaPhalaris aquatica L.
28Rajgras wyniosły (syn. rajgras francuski)Arrhenatherum elatius (L.)

P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

29Wiechlina rocznaPoa annua L.
Inne gatunki
30Babka lancetowataPlantago lanceolata L.
Rośliny oleiste i włókniste
31Gorczyca czarnaBrassica nigra L.
32Orzech ziemnyArachis hypogaea L.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2016/2109 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia nowych gatunków oraz nazwy botanicznej gatunku Lolium x boucheanum Kunth (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 59).