Poleski Park Narodowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2373

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Poleski Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", położony w województwie lubelskim obejmuje obszar 9760,2864 ha.
W granicach Parku znajdują się następujące obszary:
1)
Kompleks Główny, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w:
a)
powiecie włodawskim:
gminie Urszulin:
--
obrębie ewidencyjnym Babsk - działki o numerach: 110-114, 116, 560, 563 i 566 oraz część działki o numerze 3 położona pomiędzy działkami o numerach 113 i 566,
--
obrębie ewidencyjnym Jamniki - działki o numerach: 133/1, 133/2, 134, 217, 240-255, 256/1, 256/2, 257-259, 260/1, 260/2, 261-265, 266/1, 266/2, 267, 268/1, 268/2, 269-273, 281/1, 287/3, 288-302, 303/1, 303/2, 304, 570-573, 577, 578, 3137-3139 i 3162,
--
obrębie ewidencyjnym Łomnica - część działki numer 169 położona wzdłuż działki 185, działki o numerach: 180, 185-187, 191-198, 215-229, 231-248, 263/1, 263/2, 306-367, 367/515, 368, 368/516, 369-376, 378, 379, 400, 503, 507, 509, 517, 518, 520, 521, 531, 532, 534, 535, 538, 3212, 3215, 3217, 3224-3228, 3235, 3236 oraz część działki o numerze 214 położona na zachód od działki o numerze 306,
--
obrębie ewidencyjnym Michałów - działki o numerach: 2, 5-18, 23-31, 34-36, 39-53, 57-65, 68-82, 84, 87/1, 87/2, 88-101, 104-121, 125, 529-531 i 540-548,
--
obrębie ewidencyjnym Stare Załucze - działki o numerach: 70, 71, 73/1, 73/2, 166-183, 186-194, 195/2, 195/3, 198, 200-204, 207-215, 217, 397/2, 402/665, 403/664, 618/3, 618/6-618/21, 618/24-618/26, 618/28, 618/29, 618/31-618/36, 666, 667, 669 i 3264 oraz część działki o numerze 72 położona pomiędzy działkami 73/1 i 73/2,
--
obrębie ewidencyjnym Olszowo - działki o numerach: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3-9, 10/1, 10/2, 11-16, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1-24/3, 25, 26, 27/1, 27/2, 30, 34/3, 34/4, 34/5, 35-37, 38/1-46/1, 47, 48, 51-56 i 72-78,
--
obrębie ewidencyjnym Wola Wereszczyńska - działki o numerach: 1/4, 13-17, 55-57, 117/1, 119, 124, 308/1, 390, 391/1, 391/2, 392-394, 410-413, 451/2, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 457, 459/1, 459/2, 461/1, 461/3-461/7, 462/1, 462/3, 462/4, 463, 488, 520, 521, 526, 540, 543, 548-551, 553, 554, 580, 581, część działki 1000 położona wzdłuż działek 1/4 i 488, 3097-3099, 3128-3131, 3133, 3134, 3136, 3152-3155, 3163-3167, 3172-3182, 3185, 3186 i 3265 oraz część działki o numerze 62 położona na zachód i północ od działki o numerze 553 i na północ od działki o numerze 551, a także część działki o numerze 152 położona na północny zachód od południowo-zachodniego narożnika działki o numerze 56 do granicy z obrębem ewidencyjnym Łomnica,
--
obrębie ewidencyjnym Wólka Wytycka - działki o numerach: 5, 7, 8, 11-15, 17, 19, 23, 24/2, 26, 28-30, 32-40, 43, 45/1, 45/2, 46, 49, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57/1, 57/2, 58-65, 68/3, 69-71, 72/1, 73-87, 89-92, 97/1, 97/2, 98, 102-105, 107-121, 122/1, 122/2, 123-141 i 270, część działki 319 położona wzdłuż działki 350 oraz działki o numerach: 331, 350, 440-442, 445-449, 452-455, 500, 504-507, 510-539, 542, 545/1, 545/2, 546/1, 548-566, 567/1, 567/2, 568/1-568/3, 569/1, 569/2, 570, 574, 601, 607, 620-625, 626/1, 626/2, 627-629, 630/1, 630/2, 631, 2385, 2386, 3082 i 3124,
--
obrębie ewidencyjnym Wytyczno - działki o numerach: 1/1, 1/2, 3/1-3/3, 4/1-4/3, 5/4, 5/5, 5/7, 6/3, 6/4, 7/1, 7/3-7/6, 7/8, 7/10, 7/11, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 15/1 i 60/1 oraz część działki o numerze 120 od granicy z obrębem ewidencyjnym Wólka Wytycka do granicy z działką o numerze 98 (stanowiącą rzekę Włodawka), 352/3, 357/1, część działki o numerze 641 położona wzdłuż działki 357/1, 2004, 2005, 2007/2, 2008-2019, 2024/2, 2025-2031, 2032/1, 2032/2, 2033, 2041-2043, 2050-2056, 2057/1, 2057/2, 2058-2070, 2074-2077, 2080, 2081, 2086, 2090-2109, 2114, 2115, 2121-2130, 2133-2138, 2140-2143, 2146, 2148-2157, 2161-2164, 2167, 2168, 2170-2186, 2188, 2191-2193, 2196/1, 2196/2, 2197-2201, 2204-2207, 2209-2211, 2300, 2301, 2304, 2310-2312, 2316, 2326, 2331, 2333, 2334, 2338, 2339, 2350-2355, 2357, 2359-2366, 2368-2372, 2374-2376, 2381-2384, 2388, 3055, 3104, 3107-3110, 3112, 3114, 3117, 3119, 3120, 3141, 3142, 3192, 3200, 4031 i 4032,
--
obrębie ewidencyjnym Zawadówka - działki o numerach: 1-16, 19-27, 34-53, 72, 86/1, 91, 92, 114, 126-129, 131/1, 131/3, 131/4, 132, 133, 135-137, 168, 271, 272, 274/1, 274/2, 275, 276/1, 276/2-276/4, 276/7, 276/8, 281/4, 388/501, 393/525, 398/528, 425-427, 429, 430, 502, 504, 506, 508, 1000, 3222, 3242-3244, 3252, 3254 i 3255,
gminie Stary Brus:
--
obrębie ewidencyjnym Dominiczyn - działki o numerach: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 15/2, 16-20, 22/2, 32/2, 32/4, 46, 529, 530, 531 i 532,
--
obrębie ewidencyjnym Mietiułka - działki o numerach: 2, 5, 6, 7/3, 7/4, 8/2, 9/1, 9/9, 10/1-10/8, 11 i 12 oraz część działki o numerze 9/9 położona na zachód od działki o numerze 9/1 i część działki o numerze 8/1 położona na zachód od części działki o numerze 9/9 położonej w Parku,
--
obrębie ewidencyjnym Nowiny - działki o numerach: 181, 183/1, 183/2, 184/1, 211 i 212 oraz część działki o numerze 179 położona na południe od działki o numerze 211,
--
obrębie ewidencyjnym Stary Brus - działki o numerach: 432, 433, 1720, 1811, 3035 i 3036,
--
obrębie ewidencyjnym Wołoskowola - działki o numerach: 691/2, 720, 721/1, 721/2, 2468, 2469 i 3004 oraz część działki o numerze 534 położona między działkami o numerach: 691/2 i 720,
b)
powiecie parczewskim, gminie Sosnowica:
obrębie ewidencyjnym Lejno - działki o numerach: 60/3, 1050-1052, 1053/1, 1053/2, 1053/6, 1054-1070, 1071/1-1071/3, 1072-1074, 2014, 2015, 2019/2, 2019/4-2019/7, 3207, 3232, 3239, 3240, 3249, 3250 i 3258,
obrębie ewidencyjnym Lipniak - działki o numerach: 1-10, 13, 13/1, 14-16, 17/1, 19-21, 24, 28/2, 29, 30, 31/1-31/3, 33, 34/2, 34/3-34/5, 36, 37, 39-42, 44, 46, 48, 49, 51-53, 55-68, 69/2, 70, 71-73, 75, 76, 76/1, 77-83, 86-89, 91, 94-103, 104/1, 104/2, 105-108, 109/1, 109/2, 110-113, 114/1, 116-130, 132, 134-136, 138-146, 147/1, 147/2, 149-153, 155, 156, 159-164, 165/3, 166-170 i 172,
obrębie ewidencyjnym PGR Pieszowola - działki o numerach: 19/1, 19/2, 55/2, 58, 3010, 3011, 3019 i 3020,
obrębie ewidencyjnym Pieszowola - działki o numerach: 213-222, 223/1-223/4, 224-240, 241/1-241/3, 242/1-242/3, 243, 246, 247, 248/1-248/4, 249/1, 249/2, 250-253, 254/1-254/3, 256/2, 257-265, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 271-273, 771, 772, 1007, 1087, 1117, 1297/1, 1428, 1429/1, 1429/3, 1430, 1500, 1501, 1520, 1521, 1526, 1529-1532, 1535, 1536, 1538-1542, 1543/1, 1543/2, 1545-1549, 1555-1582, 1584, 1587, 1590, 1595, 1596, 1598, 1602-1614, 1616-1631, 1636, 1641, 1646-1649, 1651, 1652, 1669, 1678, 1683/1, 1683/2, 1684-1695, 1700, 1705, 1725, 1730, 1732, 1734, 1786-1801, 1803, 1805/1-1805/3, 1806, 1809-1814, 1816, 1818-1824, 3001, 3003, 3006, 3007, 3066 i 3068,
obrębie ewidencyjnym Zbójno - działki o numerach: 56/2, 190, 192-194, 197, 205/2, 303/1, 316, 318/2-318/4, 319-321, 322/1, 323/1, 324/1, 326-336, 339-342, 345, 386, 387, 388/1, 389/1, 391/1, 391/2, 394-397, 398/1, 399/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406-409, 411, 414, 437/1, 464-470, 471/2, 472-477, 478/2, 478/3, 479-483, 486, 487, 490, 493, 497-509, 512-518, 519/1-519/3, 520-535, 537, 539-545, 3018, 3029 i 3030,
obrębie ewidencyjnym Zienki - działki o numerach: 17/1, 17/3, 36/1,
c)
powiecie łęczyńskim, gminie Ludwin, obrębie ewidencyjnym Jagodno - działki o numerach: 194/9, 200-211, 213-215, 218/1-218/3, 219, 220/1-220/4, 221-223, 224/1, 224/2, 225/1-225/3, 226-240, 248-276, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2, 279-285, 286/1, 286/2, 287-306, 328, 330, 335, 339/2, 348, 352, 354 i 355, części działek o numerach: 178/1, 191/2, 192, 193, 194/5, 195, 196, 325, 331, 332/2, 333/3, 333/4, 334, 336 i 337 położone na wschód od wschodniej granicy rowu melioracyjnego przecinającego te działki, części działek o numerach: 345-347, 351 i 353 położone na północ od północnej granicy rowu melioracyjnego przecinającego te działki, części działek o numerach 216 i 217 położone na północ od linii wyznaczonej południową granicą działki numer 297, część działki o numerze 356 położona na wschód od jej granicy z działką o numerze 354 do granicy z działką o numerze 357 oraz część działki o numerze 357 położona na południe od części działki o numerze 356 położonej w Parku;
2)
Kompleks Bagno Bubnów, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w:
a)
powiecie chełmskim,
gminie Wierzbica:
--
obrębie ewidencyjnym Tarnów - działki o numerach: 2, 4, 8, 10, 11, 13/1, 20/1, 22, 3329, 3330, 3331, 3342-3346, 3352-3356, 3363-3368,
--
obrębie ewidencyjnym Karczunek - działki o numerach: 2-5, 7-10, 12, 14-16, 34-47, 49-51, 52/1, 52/2, 61, 62, 85, 123/1-123/4, 124, 3334, 3337, 3338, 3348 i 3358 oraz część działki o numerze 98 położona wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek o numerach 15, 3334, 5, 4, 2 i 3,
b)
powiecie włodawskim,
gminie Hańsk:
--
obrębie ewidencyjnym Kulczyn - działki o numerach: 176, 210, 223, 299-303, 316, 333, 386/325, 3301, 3304-3307, 3311, 3313-3316, 3318-3322 i 3324 oraz część działki o numerze 223 położona na północ od działek o numerach 3314-3316,
--
obrębie ewidencyjnym Wojciechów - działki o numerach: 7, 8, 9/3, 3308 i 3310,
gminie Urszulin:
--
obrębie ewidencyjnym Wincencin - działki o numerach: 215-218,
--
obrębie ewidencyjnym Sęków - działki o numerach: 1/1, 2/1, 97, 98, 101-104, 106, 122-125, 130-136, 137/1-137/3, 431/2, 432, 433, 3323, 3325, 3339-3341, 3349-3351, 3360 i 3370/1,
--
obrębie ewidencyjnym Wielkopole - działki o numerach: 431/1, 3359, 3369, 3372, 3373 i 3374,
--
obrębie ewidencyjnym Zastawie - działki o numerach: 170, 171/3 i 172,
--
obrębie ewidencyjnym Urszulin - działki o numerach: 286/2, 286/3, 286/25, 286/31 i 321.
1. 
Otulina Parku obejmuje obszar położony w województwie lubelskim o powierzchni 13 702,7700 ha.
2. 
W skład otuliny wchodzą następujące obszary:
1)
dla Kompleksu Głównego - określone linią, która na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 819 Parczew - Wola Uhruska w miejscowości Kołacze do miejscowości Urszulin biegnie zachodnią granicą drogi krajowej numer 82 Lublin - Włodawa, przed Urszulinem skręca na zachód i biegnie granicą obrębu Michałów, w gminie Urszulin i obrębu Urszulin, w gminie Urszulin, dochodząc do drogi powiatowej numer 1624 L Sosnowica - Urszulin - Hańsk, dalej biegnie południową granicą tej drogi w kierunku wschodnim i biegnie granicą Lasów Państwowych i skręca na południowy zachód wzdłuż południowej granicy działki numer 420/403, a następnie na południe i wschód wzdłuż granicy działki numer 421/402 (obręb Urszulin gmina Urszulin), dochodząc do drogi powiatowej numer 1714 L Piaseczno - Urszulin. Następnie biegnie północną granicą tej drogi w kierunku zachodnim, dalej biegnie w kierunku zachodnim południową granicą obrębu Jagodno gmina Ludwin, we wsi Jagodno skręca na północ i biegnie wschodnią granicą działki numer 415 (obręb Jagodno gmina Ludwin), następnie skręca na północny zachód i biegnie południowo- -zachodnią granicą działek o numerach: 166, 408, 167/2, 167/1 i 409 (obręb Jagodno gmina Ludwin), dalej biegnie na północny zachód północno-wschodnią granicą działki numer 20 (obręb Jagodno gmina Ludwin) i dalej biegnie po linii prostej przez działkę numer 1096 (obręb Nowy Orzechów gmina Sosnowica), dalej skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki numer 1093, dochodząc do drogi powiatowej numer 1626 L Nowy Orzechów - Łomnica, i północną granicą tej drogi biegnie na zachód, dochodzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 820 Sosnowica-Dwór - Łęczna, gdzie skręca na północ i biegnie wschodnią granicą tej drogi przez wieś Nowy Orzechów, przed mostem na kanale Wieprz-Krzna skręca na wschód i do ujścia rzeki Bobryk biegnie południową granicą działki numer 599 (Nowy Orzechów gmina Sosnowica, stanowiącą fragment kanału Wieprz-Krzna), od ujścia rzeki Bobryk biegnie na wschód do rzeki Piwonii południową granicą rzeki Bobryk, a dalej na północ wschodnią granicą rzeki Piwonii, następnie skręca na wschód i dalej biegnie granicą obrębu Stary Orzechów gmina Sosnowica i obrębu Górki gmina Sosnowica, a następnie południową granicą działek nr 25/2, 3 i 85 (obręb Górki gmina Sosnowica), dochodzi do drogi powiatowej numer 1624 L Sosnowica - Urszulin - Hańsk, wschodnią granicą tej drogi dochodzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 819 Parczew - Wola Uhruska i dalej biegnie na wschód południową granicą tej drogi aż do skrzyżowania z drogą krajową numer 82 Lublin - Włodawa w miejscowości Kołacze, gdzie zamyka obszar, dochodząc do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 819 Parczew - Wola Uhruska w miejscowości Kołacze;
2)
dla Bagna Bubnów - określone linią graniczną, która biegnie w kierunku północnym, zaczynając od przecięcia przedłużenia wschodniej granicy działki numer 186 z północną granicą działki numer 217 (obręb Wincencin gmina Urszulin), dochodząc w ten sposób do drogi powiatowej numer 1624 L Sosnowica - Urszulin - Hańsk, dalej biegnie południową granicą tej drogi, we wsi Kulczyn skręca na południe i biegnie zachodnią granicą działki nr 224, następnie skręca na wschód i biegnie południową granicą działki numer 223 (obręb Kulczyn gmina Hańsk), dalej skręca na północ i biegnie wschodnią granicą działki numer 94 (obręb Kulczyn-Kolonia gmina Hańsk), następnie skręca na wschód i biegnie południową granicą działek o numerach: 152/1, 152/2, 152/3 (obręb Kulczyn-Kolonia gmina Hańsk), a następnie skręca na południowy zachód i biegnie zachodnią granicą działki numer 250, następnie skręca na południowy wschód i biegnie zachodnią granicą działki numer 244 (obręb Kulczyn-Kolonia gmina Hańsk), dalej skręca na południowy zachód i biegnie wschodnią granicą działki numer 382/78 i zachodnią granicą działki numer 60 (obręb Wojciechów gmina Hańsk), następnie biegnie na wschód południową granicą działki numer 59 (obręb Wojciechów gmina Hańsk), dalej biegnie zachodnią granicą działki numer 46 oraz północno-zachodnią granicą działki numer 77 (obręb Serniawy gmina Sawin), zachodnią granicą działki numer 12 i północno-zachodnią granicą działki numer 32 (obręb Aleksandrówka gmina Sawin), do gruntów obrębu Tarnów, następnie biegnie północną granicą działki numer 203, zachodnią granicą działki numer 22, północną granicą działki numer 51 (obręb Tarnów gmina Wierzbica) i działką numer 110 (obręb Karczunek gmina Wierzbica), następnie biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działki numer 98 (obręb Karczunek gmina Wierzbica) i dochodzi do skrzyżowania z drogą powiatową numer 1717 L Urszulin - Sawin, następnie biegnie północną granicą tej drogi na zachód do wsi Wielkopole, we wsi Wielkopole przechodzi na północno-wschodnią granicę działki numer 68 (obręb Wielkopole gmina Urszulin), skręca na zachód i na krótkim odcinku biegnie północną granicą działki numer 69 (Obręb Wielkopole gmina Urszulin), a następnie biegnie wschodnią granicą działek o numerach 488 i 383 (obręb Wereszczyn gmina Urszulin) i działki numer 96 (obręb Zastawie gmina Urszulin), następnie skręca na północny wschód i biegnie południowo-wschodnią granicą działek o numerach 68 i 153 (obręb Zastawie gmina Urszulin), dochodząc do zachodniej granicy Parku.
Przebieg granicy Parku, w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Przebieg granicy otuliny Parku, w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS GRANIC POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS GRANIC OTULINY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (Dz. U. poz. 31), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.