Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części tabeli "A. Wykaz substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych":
po lp. 8 dodaje się lp. 8a w brzmieniu:
8aAceclofenacum
po lp. 123 dodaje się lp. 123a w brzmieniu:
123aApixabanum
po lp. 147 dodaje się lp. 147a w brzmieniu:
147aAzithromycinum monohydricum
po lp. 169 dodaje się lp. 169a w brzmieniu:
169aBenzathini phenoxymethylpenicillinum
po lp. 186 dodaje się lp. 186a w brzmieniu:
186aBetulae folii recentis succus
po lp. 191 dodaje się lp. 191a w brzmieniu:
191aBilastinum
po lp. 195 dodaje się lp. 195a w brzmieniu:
195aBismuthi oxidum
po lp. 279 dodaje się lp. 279a w brzmieniu:
279aCetraria islandica tallus extractum spissum
po lp. 284 dodaje się lp. 284a w brzmieniu:
284aChlormadinoni acetas
po lp. 351 dodaje się lp. 351a w brzmieniu:
351aCrataegi inflorescentiae recentis intractum
po lp. 373 dodaje się lp. 373a w brzmieniu:
373aDapaiglflozinum
po lp. 389 dodaje się lp. 389a w brzmieniu:
389aDexlansoprazolum
po lp. 393 dodaje się lp. 393a w brzmieniu:
393aDiclofenacum diethylammonium
po lp. 436 dodaje się lp. 436a w brzmieniu:
436aEchinaceae purpureae herbae recentis succus
po lp. 494 dodaje się lp. 494a w brzmieniu:
494aExtractum compositum ex: Hyperici herba, Chamomillae flos, Rhei radix, Menthae piperitae folio, Rosae fructu, Coriandri fructu, Foeniculi fructu
po lp. 518 dodaje się lp. 518a w brzmieniu:
518aExtractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice
po lp. 521 dodaje się lp. 521a w brzmieniu:
521aExtractum spissum ex: Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba
po lp. 592 dodaje się lp. 592a w brzmieniu:
592aGinkgonis extractum siccum rafinatum et quantificatum
po lp. 653 dodaje się lp. 653a i 653b w brzmieniu:
653aHyperici herbae recentis intractum
653bHyperici herbae recentis succus
po lp. 694 dodaje się lp. 694a w brzmieniu:
694aItopridi hydrochloridum
po lp. 837 dodaje się lp. 837a w brzmieniu:
837aMelissae herbae recentis intractum
po lp. 1006 dodaje się lp. 1006a w brzmieniu:
1006aPelargonii radicis extractum siccum
po lp. 1011 dodaje się lp. 1011a w brzmieniu:
1011aPerindoprili tosilas
po lp. 1111 dodaje się lp. 1111a w brzmieniu:
1111aRabeprazolum natricum
po lp. 1125 dodaje się lp. 1125a w brzmieniu:
1125aRhei radicis extractum siccum
po lp. 1279 dodaje się lp. 1279a w brzmieniu:
1279aTaraxaci radicis recentis succus
po lp. 1328 dodaje się lp. 1328a w brzmieniu:
1328aTinctura composita ex: Solidaginis herba, Taraxaci radix cum herba, Ammi visnagae fructu, Phaseoli pericarpium
po lp. 1381 dodaje się lp. 1381a w brzmieniu:
1381aValerianae extractum hydroalcoholicum siccum
po lp. 1383 dodaje się lp. 1383a w brzmieniu:
1383aValerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum
po lp. 1404 dodaje się lp. 1404a w brzmieniu:
1404aVisci herbae recentis intractum
b) w części tabeli "B. Wykaz substancji czynnych homeopatycznych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych":
lp. 18 otrzymuje brzmienie:
18Acidum phosphoricum 2CH - 200CH, 6K - 100MK*
lp. 82 otrzymuje brzmienie:
82Argentum nitricum 4CH - 200CH, 6K - 100MK*
lp. 94 otrzymuje brzmienie:
94Arsenicum album 6CH - 200CH, 6K - 100MK*
po lp. 403 dodaje się lp. 403a w brzmieniu:
403aMatricaria recutita
lp. 409 otrzymuje brzmienie:
409Mercurius corrosivus 6CH - 200CH, 6K - 100MK*
lp. 480 otrzymuje brzmienie:
480Phosphoricum acidum 2CH - 200CH, 6K - 100MK*
uchyla się lp. 482;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych":
a) po lp. 79 dodaje się lp. 79a w brzmieniu:
79aBetulae folii recentis succus
b) po lp. 147 dodaje się lp. 147a w brzmieniu:
147aCrataegi inflorescentiae recentis intractum
c) po lp. 174 dodaje się lp. 174a w brzmieniu:
174aEchinaceae purpureae herbae recentis succus
d) po lp. 199 dodaje się lp. 199a w brzmieniu:
199aExtractum compositum ex: Hyperici herba, Chamomillae flos, Rhei radix, Menthae piperitae folio, Rosae fructu, Coriandri fructu, Foeniculi fructu
e) po lp. 219 dodaje się lp. 219a w brzmieniu:
219aExtractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice
f) po lp. 221 dodaje się lp. 221a w brzmieniu:
221aExtractum spissum ex: Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba
g) po lp. 244 dodaje się lp. 244a w brzmieniu:
244aGinkgonis extractum siccum rafinatum et quantificatum
h) po lp. 282 dodaje się lp. 282a i 282b w brzmieniu:
282aHyperici herbae recentis intractum
282bHyperici herbae recentis succus
i) po lp. 371 dodaje się lp. 371a w brzmieniu:
371aMelissae herbae recentis intractum
j) po lp. 465 dodaje się lp. 465a w brzmieniu:
465aRhei radicis extractum siccum
k) po lp. 536 dodaje się lp. 536a w brzmieniu:
536aTaraxaci radicis recentis succus
l) po lp. 555 dodaje się lp. 555a w brzmieniu:
555aTinctura composita ex: Solidaginis herba, Taraxaci radix cum herba, Ammi visnagae fructu, Phaseoli pericarpium
m) po lp. 575 dodaje się lp. 575a w brzmieniu:
575aValerianae extractum hydroalcoholicum siccum
n) po lp. 577 dodaje się lp. 577a w brzmieniu:
577aValerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum
o) po lp. 587 dodaje się lp. 587a w brzmieniu:
587aVisci herbae recentis intractum
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328)