Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2443

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 2

Na podstawie art. 146h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138 oraz z 2016 r. poz. 2158) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

Lp.Nazwa źródłaCałkowita nominalna moc cieplna źródła na dzień 31 grudnia 2010 r. [MW]Rodzaj paliwa stosowanego w źródle do dnia 31 grudnia 2010 r.
1234
1Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) - Elektrownia

Kozienice

(Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

4115,20węgiel kamienny
2Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) - Elektrownia

Kozienice (Bloki nr 9, 10)

2697,40węgiel kamienny
3Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) - Elektrociepłownia Białystok (K6, K7)297,80węgiel kamienny
4Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) - Elektrociepłownia Białystok (K5, K8)272,10węgiel kamienny, biomasa
5PGE Energia Ciepła S.A.2) Oddział w Rybniku (K1)589,00węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe
6PGE Energia Ciepła S.A.2) Oddział w Rybniku

(K5, K6, K8)

1767,00węgiel kamienny, biomasa,

paliwa ciekłe

7PGE Energia Ciepła S.A.2) Oddział w Rybniku

(K2, K3, K4, K7)

2356,00węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe
8TAURON Ciepło Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania

Katowice (K1)

378,00węgiel kamienny, biomasa, inne paliwa stałe
9TAURON Ciepło Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania

Tychy (K1, K5)

283,00węgiel kamienny
10TAMEH POLSKA sp. z o.o.4) Zakład Wytwarzania

Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5)

1170,00węgiel kamienny, paliwa gazowe
11TAMEH POLSKA sp. z o.o.4) Zakład Wytwarzania

Nowa (K6)

438,00węgiel kamienny, paliwa gazowe
12PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K1, K2, K3, K4)724,00węgiel kamienny
13PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)2056,00węgiel kamienny, biomasa
14PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA, K9, K10, K11, K12)5)1334,00węgiel kamienny, biomasa
15Veolia Energia Poznań ZEC S.A.6) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)1199,70węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe
16Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)850,00węgiel kamienny, paliwa ciekłe
17ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)372,00węgiel kamienny
18Veolia Energia Łódź SA7) Elektrociepłownia EC-3

(K1, K2, K3, K6, K9)

761,00węgiel kamienny
19Veolia Energia Łódź SA1) Elektrociepłownia EC-4

(K2, K3, K4, K5, K6)

852,00węgiel kamienny, biomasa
20Veolia Energia Łódź SA7) Elektrociepłownia EC-4

(K7)

339,00węgiel kamienny, biomasa
21KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław

(K1, KW-3)

352,10węgiel kamienny, biomasa
22KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław

(K2, K3, KW-5)

860,50węgiel kamienny, biomasa
23PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)3594,00węgiel brunatny, biomasa
24CEZ Skawina S.A.8) (K3, K4)358,00węgiel kamienny, biomasa
25CEZ Skawina S.A.8) (K5, K6, K8, K9, K10, K11)1018,00węgiel kamienny, biomasa
26CIECH Soda Polska S.A.9) Zakład Inowrocław

(K1, K2, K3, K4)

394,45węgiel kamienny
27CIECH Soda Polska S.A.9) Zakład Janikowo

(K1, K2, K3)

211,76węgiel kamienny
28CIECH Soda Polska S.A.9) Zakład Janikowo

(K4, K5)

217,98węgiel kamienny
29ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA - Elektrownia

Ostrołęka B (K1, K2, K3)

1668,30węgiel kamienny, biomasa
30Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.10) - (K5, K6, K7)340,00węgiel kamienny, biomasa
31PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdańska11) - (K1, K5)234,00węgiel kamienny, biomasa
32PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdańska12) - (K4, K6)261,00węgiel kamienny
33PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdańska13) - (K7, K9, K10)540,00węgiel kamienny, biomasa
34PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdyńska - (K6, K7)14)520,20węgiel kamienny, biomasa
35Elana Energetyka Sp. z o.o. EC1 - (K1, K2, K3, K4, K5, K6)184,40węgiel kamienny
36FENICE Poland Sp. z o.o. Ciepłownia FENICE w Tychach - (K1, K2, K3, K4)168,89węgiel kamienny
37Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)67,73węgiel kamienny, biomasa
38Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana - (K1, K2, K3, K4, K5)207,00węgiel kamienny
39Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)*193,95węgiel kamienny, biomasa
40PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice - (K1, K2, K3)293,70węgiel kamienny
41SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3)68,94węgiel kamienny, biomasa
42SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czarnków - (K1, K2, K3)90,08węgiel kamienny, biomasa
43Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. EC 2 - (K1, K2)360,00węgiel kamienny
44ZE PAK S.A. - Elektrownia Pątnów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)3624,00węgiel brunatny, biomasa
45ZE PAK SA - Elektrownia Konin - (K85, K86, K111, K112)686,00węgiel brunatny, biomasa
46ORLEN Południe S.A.15) (K1, K2, K3)119,10węgiel kamienny, paliwa ciekłe
47Schumacher Packaging Zakład Grudziądz

Sp. z o.o.16) (K1, K2, K3)

99,48węgiel kamienny, biomasa
Objaśnienia:

1) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Wcześniej EDF Polska S.A.

3) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

4) Wcześniej Tauron Ciepło SA. i TAMEH Sp. z o.o.

5) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, K10, K11, K12).

6) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

7) Wcześniej Dalkia Łódź SA.

8) Wcześniej Elektrownia Skawina S.A.

9) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A.

10) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

11) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

12) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

13) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

14) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia - (K5, K6, K7) i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdyńska - (K6, K7).

15) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

16) Wcześniej Silesian Paper Factory Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

* Źródło objęte Przejściowym Planem Krajowym do końca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI - ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI

Lp.Nazwa źródłaMaksymalne emisje substancji [Mg]Działania
2016 r2017 r2018 r2019 rI półrocze 2020 r
SO2NOxPYŁSO2NOxPYŁSO2NOxPYŁSO2NOxPYŁSO2NOxPYŁ
123456789101112131415161718
1Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) - Elektrownia Kozienice

(Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

9942,40-1242,88285,33-994,236628,27-745,674971,20-497,102485,60-248,552)
2Enea Wytwarzanie Sp.

z o.o.15 - Elektrownia Kozienice

(Bloki nr 9, 10)

5084,60-635,604237,17-508,473389,73-381,332542,30-254,201271,15-127,102018 r. - wymiana elektrofiltra dla bloku nr 9, modernizacja instalacji DeSOx I
3Enea Wytwarzanie Sp.

z o.o.1) - Elektrociepłownia

Białystok (K6, K7)

1570,30779,50129,901155,13606,2797,43739,97433,0364,97324,80259,8032,50162,40129,9016,252017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx dla K7

2016 - 2020 - działania operacyjne

4Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) - Elektrociepłownia

Białystok (K5, K8)

2074,47949,00158,121511,43741,48118,26948,37533,9678,40385,33326,4438,54192,67163,2219,272017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx dla K8

2019 r. - modernizacja elektrofiltra dla K8

2016 - 2020 - działania operacyjne

5PGE Energia Ciepła S.A.3)

Oddział w Rybniku (K1)

1629,83-203,731358,20-162,981086,55-122,24814,92-81,49407,46-40,752017 r. - zakończenie budowy nowej instalacji DeSOx
6PGE Energia Ciepła S.A.3)

Oddział w Rybniku (K5, K6, K8)

4575,54-571,943812,96-457,563050,36-343,172287,76-228,771143,89-114,382017 r. - zakończenie budowy nowej instalacji DeSOx
7PGE Energia Ciepła S.A.3)

Oddział w Rybniku (K2, K3,

K4, K7)

6603,11-825,395502,59-660,314402,06-495,233301,55-330,151650,77-165,082016 - 2020 - działania operacyjne
8TAURON Ciepło Sp. z o.o.4)

Zakład Wytwarzania Katowice (K1)

2735,011847,98307,992028,671437,31225,861322,321026,65143,73615,99615,9961,60307,99307,9930,802016 - 2020 - optymalizacja procesu spalania
9TAURON Ciepło Sp. z o.o.4)

Zakład Wytwarzania Tychy

(K1, K5)

1901,77899,89149,981392,83699,91112,49883,89499,9474,99374,95299,9637,50187,48149,9818,752020 r. - zakończenie modernizacji elektro filtra dla K5

2018 - 2020 - działania operacyjne

10TAMEH POLSKA sp. z o. o. 5)

Zakład Wytwarzania Nowa (KP-1,.2, 3, 4, 5)

4095,111357,23192,583184,831357,23161,822274,551357,23131,071364,281357,23100,33682,13678,6150,152018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx
11TAMEH POLSKA sp. z o. o. 5)

Zakład Wytwarzania

Nowa (K6)

357,85233,7130,07272,18196,5422,63186,53159,3615,20100,88122,197,7750,4461,103,892018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOxi DeNOx
12PGNiG TERMIKA SA EC

Siekierki (K1, K2, K3, K4)

1484,98742,49185,621237,48742,49148,50989,99742,49111,37742,49742,4974,25371,24371,2437,122016 r. - modernizacja kotła K1 w celu przystosowania do spalania biomasy

2018 r. - uruchomienie zmodernizowanej instalacji DeSOx, DeNOx i filtra workowego dla K2

2016 - 2020 - działania operacyjne

13PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki

(K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)

3724,601862,30465,573103,831862,30372,462483,071862,30279,351862,301862,30186,23931,15931,1593,112016 r. - rozbudowa istniejącej instalacji DeSOx

2017 r. - uruchomienie instalacji DeNOx dla K16, uruchomienie palników low-NOx dla K5, K6, K7

2018 r. - uruchomienie instalacji DeNOx dla K5, K6 i K7

2016 - 2020 - działania operacyjne

14PGNiG TERMIKA SA EC Żerań

(KfB, KfA, K9, K10, K11, K12)6)

1807,00903,50225,871505,83903,50180,701204,66903,50135,52903,50903,5090,35451,75451,7545,172016 r. - oddanie do eksploatacji filtrów workowych oraz zmodernizowanej instalacji DeSOx dla KfA i KfB

2017 - 2020 - działania operacyjne

15Veolia Energia Poznań ZEC

S.A.7) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)

2484,2-310,522070,17-248,421656,14-186,311242,11-124,21621,05-62,12019 r. - zmiana paliwa w jednym kotle KW

2020 r. - zmiana paliwa w drugim kotle KW

16Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)--243,05--194,44--145,83--97,22--48,612018 - 2019 - działania operacyjne
17ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)1087,45715,43119,24804,46556,4587,44521,47397,4655,64238,48238,4823,85119,24119,2411,922016 - 2020 - działania operacyjne
18Veolia Energia Łódź SA8) Elektrociepłownia EC-3

(K1, K2, K3, K6, K9)

1451,34-181,421209,45-145,13967,56-108,85725,67-72,57362,84-36,282017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx

2016 - 2020 - działania operacyjne

19Veolia Energia Łódź SA8)

Elektrociepłownia EC-4

(K2, K3, K4, K5, K6)

937,94468,96117,25781,61468,9693,80625,29468,9670,35468,96468,9646,90234,48234,4823,452017 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K2

2016 - 2020 - działania operacyjne

20Veolia Energia Łódź SA8) Elektrociepłownia EC-4 (K7)1846,641061,29176,891349,02825,45129,71851,39589,6182,55353,76353,7635,37176,89176,8917,692)
21KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław

(K1, KW-3)

903,77546,6491,11663,25425,1666,81422,73303,6942,52182,21182,2118,2291,1191,119,112016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx dla K1

2016 - 2020 - działania operacyjne

22KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-5)1840,50920,24230,061533,74920,24184,051226,99920,24138,03920,24920,2492,03460,13460,1346,012016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx dla K2 i K3

2016 - 2020 - działania operacyjne

23PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

(K1, K2, K3, K4, K5, K6)

11283,79-1410,489403,16-1128,387522,53-846,285641,90-564,192820,95-282,102016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx dla K4, K5 i K6

2017 - 2019 r. - działania operacyjne

24CEZ Skawina S.A.9) (K3, K4)1983,961229,72204,961459,27956,45150,30934,59683,1895,65409,91409,9141,00204,96204,9620,502016 - 2020 - spalanie paliwa o odpowiednio niskiej zawartości siarki, optymalizacja procesu spalania, działania operacyjne
25CEZ Skawina S.A.9) (K5, K6, K8, K9, K10, K11)2403,451201,72300,432002,881201,72240,341602,301201,72180,261201,721201,72120,18600,87600,8760,082016 - 2019 - optymalizacja procesu spalania

2020 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx

2016 - 2020 - działania operacyjne

26CIECH Soda Polska S.A.10) Zakład Inowrocław (K1, K2,

K3, K4)

2119,001546,36257,731584,481202,72189,001049,97859,09120,27515,45515,4551,55257,73257,7325,772018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx

27CIECH Soda Polska S.A.10)

Zakład Janikowo

(K1, K2, K3)

2929,61131,86188,642110,27880,33141,481290,94628,8194,32471,61377,2947,16235,8188,6423,582019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx
28CIECH Soda Polska S.A.10)

Zakład Janikowo (K4, K5)

2379,4934,27155,711716,03726,65116,781052,65519,0477,86389,28311,4238,93194,64155,7119,462018 r. -zakończenie budowy instalacji DeSOx

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx

29ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA - Elektrownia Ostrołęka B (K1, K2, K3)3562,45-445,312968,71-356,252374,97-267,191781,23178,12890,61-89,062016 r. - modernizacja elektrofiltra BI.2 i BI.3

2018 r. - modernizacja elektrofiltra BI.1

2016 - 2020 - działania operacyjne

30Elektrociepłownia

BĘDZIN Sp. z o.o.11) - (K5, K6, K7)

2300,731327,34221,231681,301032,38162,161061,87737,41103,11442,45442,4544,04221,23221,2322,032016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx dla K5, K6, K7 i instalacji DeNOx dla K7

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K5, K6

31PGE Energia Ciepła S.A. . Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia

Gdańska12) - (K1, K5)

1947,71798,24133,041408,99621,2099,75870,28444,1666,45331,56267,1233,16165,79133,5716,582016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx dla K1

2016 - 2020 - działania operacyjne

32PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia

Gdańska13) - (K4, K6)

84,7237,496,2573,1434,374,6961,5631,243,1249,9828,121,5624,9914,060,782016 - 2020 - działania operacyjne
33PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia

Gdańska14) - (K7, K9, K10)

1382,96691,48172,781152,47691,48138,23921,97691,48103,70691,48691,4869,15345,74345,7434,582016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx
34PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdyńska - (K6, K7)15)1117,68-139,49931,40-111,62745,12-83,75558,84-55,89279,42-27,952016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx dla K6 i K7

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOxdla K6 i K7

2016 - 2020 - działania operacyjne

35Elana Energetyka Sp. z o.o.

EC1 - (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

1065,92384,7264,12764,05299,2348,09462,17213,7332,06160,30128,2416,0380,1564,128,022019 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin, zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx
36FENICE Poland Sp. z o.o. Ciepłownia FENICE w Tychach - (K1, K2, K3, K4)552,70192,3032,10395,17149,5724,07237,63106,8316,0380,1064,108,0040,0532,054,002017 - 2020 - działania operacyjne albo modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx
37Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)506,71152,0125,34370,06126,6819,42233,40101,3413,5296,7576,007,6048,3738,013,802016 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx

2020 r. - optymalizacja procesu spalania

38Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana - (K1, K2, K3, K4, K5)988,8377,4062,90711,60293,5347,17434,40209,6731,43157,20125,8015,7078,6062,907,852019 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin, zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx
39Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)*752,99278,1646,37540,62216,3534,77---------2016 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin dla K8

2017 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin dla K1 i K2; zakończenie budowy instalacji DeNOx i modernizacja instalacji DeSOx

40PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice - (K1, K2, K3)893,65437,6372,94656,55340,3854,70419,45243,1336,47182,35145,8818,2391,1872,949,122017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx, zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K3

2018 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K1

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K2

41SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3)570,68171,2028,54418,35142,6721,88266,03114,1415,22113,7085,618,5656,8542,814,292016 r. - zakończenie budowy instalacji odpylania spalin

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx, DeNOx

42SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czarnków - (K1, K2, K3)1102,39330,7155,12803,76275,5942,26505,14220,4729,39206,52165,3616,53103,2682,688,272017 r. - zakończenie budowy instalacji odpylania spalin

2019 r. -zakończenie budowy instalacji DeSOx, DeNOx

43Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. EC 2 - (K1, K2)1862,501164,06194,011371,01905,38142,27879,51646,7090,54388,02388,0238,80194,01194,0119,402018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOx
44ZE PAK SA- Elektrownia

Pątnów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

11332,705666,361416,639443,925666,361133,297555,145666,36849,975666,365666,36566,632833,192833,19283,322016 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K1 i K2, modernizacja instalacji odpylania spalin

2018 - 2019 - działania operacyjne

45ZE PAK SA- Elektrownia Konin - (K85, K86, K111, K112)2035,651017,83254,461696,371017,83203,571357,111017,83152,671017,831017,83101,78508,92508,9250,892018 - 2019 - działania operacyjne
46ORLEN Południe S.A.16) (K1, K2, K3)727,48225,7737,28516,64175,8428,01305,80125,9118,7594,9575,979,4947,4837,994,752018 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin dla K2

2018 - 2020 - działania operacyjne dla K3

47Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp.

z o.o. 17) (K1, K2, K3)

598,53179,5629,93438,69149,6322,95278,85119,7115,96119,0189,788,9759,544,894,492018 - 2020 - spalanie węgla o odpowiednio niskiej zawartości siarki oraz stosowanie dodatków do paliwa w celu zmniejszenia emisji NOx
Uwagi:

1. Instalacja DeSOx oznacza instalację do odsiarczania spalin (IOS)

2. Instalacja DeNOx oznacza instalację do odazotowania spalin

3. Działania operacyjne obejmują m.in.:

- ograniczenie czasu pracy źródła, postój źródła lub wyłączenie źródła z eksploatacji,

- zmianę wielkości produkcji energii w źródle,

- zwiększenie stopnia wykorzystania lub poprawę efektywności istniejących urządzeń ograniczających emisję w ramach danego źródła,

- wykorzystanie potencjału redukcyjnego w ramach innych źródeł (eksploatowanych w tym samym zakładzie, przez tego samego prowadzącego instalację lub w tej samej grupie kapitałowej).

Objaśnienia

1) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Podstawowe działania modernizacyjno-inwestycyjne mające na celu ograniczenie emisji do powietrza SO2, NOx lub pyłu zrealizowano do dnia 31 grudnia 2015 r.

3) Wcześniej EDF Polska S.A.

4) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

5) Wcześniej Tauron Ciepło SA. i TAMEH Sp. z o.o.

6) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB* 1/2, KfA, K9, K10, K11, K12).

7) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

8) Wcześniej Dalkia Łódź SA.

9) Wcześniej Elektrownia Skawina S.A.

10) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A.

11) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

12) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

13) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

14) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

15) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia - (K5, K6, K7) i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdyńska - (K6, K7).

16) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

17) Wcześniej Silesian Paper Factory Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

* Źródło objęte Przejściowym Planem Krajowym do końca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ - ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

SubstancjaŁączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł [Mg]
2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r. (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca)
SO2114624,5691619,0568285,2745492,1822746,15
NOx32764,3528849,6324780,3720927,4610463,81
PYŁ12750,4910034,937296,294592,42296,21
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25).