Professional association acts

Projekty wzorcowe opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2013.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2013.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Sędz.2013.9.11 | opinia z dnia 11 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Dalsze usprawnienie postępowań w sprawach powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Sędz.2013.9.10 | stanowisko z dnia 10 września 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent.

Lekarz.2013.9.6 | stanowisko z dnia 6 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Proponowany porządek X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2013.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Przedłożenie projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego pod obrady X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2013.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2014.

Radc.2013.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Wyznaczenie kandydata do Rady Nadzorczej APRIL Polska Medbroker Spółka z o.o.

Lekarz.2013.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2013.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2013.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2013 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim.

KRASPiP.2013.8.29 | uchwała z dnia 29 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2013.8.27 | uchwała z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Redakcyjnego do spraw Opracowania Zasad Etyki Urzędników Ochrony Zdrowia.

Lekarz.2013.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na współpracę przy realizacji badania opinii środowiska lekarzy.

Lekarz.2013.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc.

Lekarz.2013.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Lekarz.2013.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2013.8.20 | uchwała z dnia 20 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2013.8.2 | stanowisko z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych.

Lekarz.2013.8.2 | stanowisko z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie badania opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2013.8.2 | uchwała z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".

Lekarz.2013.8.2 | uchwała z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Protokół Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowego Reprezentacji Doktorantów VIII Kadencji.

KRD.2013.7.28 | protokół z dnia 28 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Obchody 25-lecia reaktywowania izb lekarskich.

Lekarz.2013.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Lekarz.2013.7.19 | stanowisko z dnia 19 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Szkolenie członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2013.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Lekarz.2013.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędz.2013.7.18 | opinia z dnia 18 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Dostęp do sądu dla osób niewidomych i słabo widzących.

Sędz.2013.7.17 | opinia z dnia 17 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Pismo Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 15 czerwca 2013 r.

Sędz.2013.7.16 | stanowisko z dnia 16 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Spełnienie warunków przez kandydata na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym.

Sędz.2013.7.16 | stanowisko z dnia 16 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany