Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (A382)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przedstawionym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2019 r. (DLPK-III-4601-12/18) nie zgłasza do niego uwag.