Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk sejmowy nr 3448)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 maja 2019 r. (znak GMS-WP-173-108/19), nie zgłasza uwag do projektu, gdyż nie dotyczy on sądownictwa, sędziów ani asesorów sądowych.