Professional association acts

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Sędz.2013.7.12 | opinia z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Sędz.2013.7.12 | opinia z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zapewnienie środków finansowych na szkolenia ustawiczne sędziów z procedury karnej.

Sędz.2013.7.12 | stanowisko z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Sędz.2013.7.11 | opinia z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny.

Sędz.2013.7.11 | opinia z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Sędz.2013.7.11 | opinia z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2013.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2013.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Darowizna dla Fundacji Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe".

Lekarz.2013.7.5 | uchwała z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

KRASP.2013.7.5 | stanowisko z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki.

KRASP.2013.7.5 | stanowisko z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Realizacja w Polsce projektu "Green University".

KRASP.2013.7.5 | stanowisko z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2013.7.5 | uchwała z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej

Lekarz.2013.7.5 | uchwała z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zasady otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.

KRASP.2013.7.5 | stanowisko z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zasady prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

KRASP.2013.7.5 | stanowisko z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej statusu uczelni stowarzyszonej KRASP.

KRASP.2013.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Protokół Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowego Reprezentacji Doktorantów VIII Kadencji.

KRD.2013.6.22 | protokół z dnia 22 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2013.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 12 z dn. 22.06.2013 r.

KRD.2013.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 13 z dn. 22.06.2013 r.

KRD.2013.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Lekarz.2013.6.21 | stanowisko z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Lekarz.2013.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy /druk nr 1116/.

Lekarz.2013.6.21 | stanowisko z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2012.

Lekarz.2013.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zasad kierowania za granice przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2013.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o ochronie lokatorów.

Sędz.2013.6.20 | opinia z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Sędz.2013.6.20 | opinia z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

KRASPiP.2013.6.20 | uchwała z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

KRASPiP.2013.6.20 | uchwała z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Wyrażanie opinii przez Kolegia Sądów o osobach kandydujących na stanowisko sędziego.

Sędz.2013.6.20 | stanowisko z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Zarzuty stawiane sędziemu przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sędz.2013.6.20 | stanowisko z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Prok.2013.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2013.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2013.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2012.

PAN.2013.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany