Law Journal

Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1947.45.239 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Dz.U.1947.45.236 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

Dz.U.1947.45.235 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Wygląd zewnętrzny pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1947.45.233 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych.

Dz.U.1947.45.232 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.

Dz.U.1947.45.231 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania komisyj cennikowych.

Dz.U.1947.44.230 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania komisyj notowań.

Dz.U.1947.44.229 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Powoływanie i organizacja społecznych komisyj kontroli cen.

Dz.U.1947.44.228 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.1947.43.227 | ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1947.43.226 | ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. | Akt jednorazowy

Ulgi inwestycyjne.

Dz.U.1947.43.221 | ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym.

Dz.U.1947.43.218 | ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe ustalenie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1947.42.213 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.

Dz.U.1947.41.207 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Dodatki przejściowe do zaopatrzeń emerytalnych.

Dz.U.1947.41.201 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Finanse komunalne.

Dz.U.1947.40.199 t.j. | dekret z dnia 20 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Podatki komunalne.

Dz.U.1947.40.198 t.j. | dekret z dnia 20 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1947.39.197 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Dz.U.1947.39.196 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy miejskiej Dynów w powiecie brzozowskim województwie rzeszowskim.

Dz.U.1947.39.194 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Opłaty przemiałowe na cele zaopatrzenia reglamentowanego i przemiał zbóż.

Dz.U.1947.39.193 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zgłoszenia pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1947.38.191 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Obowiązek powtórnej rejestracji pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1947.38.190 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Regulamin Sądu Najwyższego.

Dz.U.1947.38.189 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1947 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych.

Dz.U.1947.38.187 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów.

Dz.U.1947.38.186 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1947 r.

Dz.U.1947.38.185 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.

Dz.U.1947.38.184 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie kapitanów portów do nakładania kar w drodze nakazów karnych.

Dz.U.1947.38.183 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Rozbiórka i naprawa budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.

Dz.U.1947.37.181 t.j. | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Ponowna rejestracja specyfików farmaceutycznych.

Dz.U.1947.37.180 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1947.37.179 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Dodatki do uposażenia żołnierzy pełniących służbę w warunkach szczególnych i żołnierzy-specjalistów.

Dz.U.1947.37.178 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Dodatek lokalny do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju.

Dz.U.1947.37.177 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 1947 r.

Dz.U.1947.37.175 | ustawa z dnia 16 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy na rok podatkowy 1947.

Dz.U.1947.36.174 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Przyznanie XIX Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1947.36.173 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych.

Dz.U.1947.36.172 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Cena sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1947.36.171 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Umowa o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Moskwa.1945.08.16.

Dz.U.1947.35.167 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1945 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim.

Dz.U.1947.34.166 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów Sądów Grodzkich w Sępolnie i Tucholi.

Dz.U.1947.34.165 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów Sądów Grodzkich w Jędrzejowie i Szczekocinach.

Dz.U.1947.34.164 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w sprawach o wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dz.U.1947.34.163 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Postępowanie komisji rozjemczych ubezpieczalni społecznych.

Dz.U.1947.34.161 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Dowody zwolnienia od rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy.

Dz.U.1947.34.160 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Pomoc lecznicza dla osób, pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.

Dz.U.1947.34.159 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Kazimierz Biskupi i Ostrowite w powiecie konińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1947.34.158 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Czudec i Strzyżów w powiecie i województwie rzeszowskim.

Dz.U.1947.34.157 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1947.34.156 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Rejestracja dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.

Dz.U.1947.34.155 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych.

Dz.U.1947.34.154 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Współdziałanie władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju.

Dz.U.1947.34.152 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego.

Dz.U.1947.33.151 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w mieście Pruszkowie.

Dz.U.1947.33.150 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Prawo probiercze.

Dz.U.1947.33.149 | dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc