Wypowiedzenie przez Szwecję Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych oraz Konwencji dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanych w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.30.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 maja 1960 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych oraz Konwencji dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanych w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 15 Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 597) oraz art. 19 Konwencji dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 598), zostało notyfikowane Rządowi Holandii dnia 1 marca 1960 r. wypowiedzenie przez Szwecję powyższych aktów międzynarodowych.