Law Journal

Zm.: dekret z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.

Dz.U.1947.32.138 | dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U.1947.32.137 | dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1947.31.136 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Sądu Pracy w Gdańsku.

Dz.U.1947.31.135 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Ulgowe nadawanie uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach.

Dz.U.1947.31.132 | dekret z dnia 27 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dz.U.1947.31.130 | dekret z dnia 27 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Podatek od wynagrodzeń.

Dz.U.1947.30.129 t.j. | dekret z dnia 18 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych.

Dz.U.1947.30.128 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Kredyty dodatkowe w budżecie na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r.

Dz.U.1947.30.127 | dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Stomatologicznego w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dz.U.1947.29.126 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1947 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych.

Dz.U.1947.29.125 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Postępowanie akcyzowe.

Dz.U.1947.29.123 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Prawo akcyzowe.

Dz.U.1947.29.122 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich.

Dz.U.1947.28.119 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1947 r. | Akt jednorazowy

Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1947.28.116 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Koszty utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dz.U.1947.28.115 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1947.28.114 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1947.28.113 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Dz.U.1947.28.112 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cukru, melasy, suszu buraczanego i wysłodków.

Dz.U.1947.28.111 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1947.28.110 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie i organizacja skupu ubocznych produktów poubojowych.

Dz.U.1947.27.109 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie ubocznymi produktami poubojowymi.

Dz.U.1947.27.108 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dz.U.1947.27.105 | dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności techniczno-dentystycznych.

Dz.U.1947.27.104 | dekret z dnia 5 lipca 1946 r. | Akt obowiązujący

Jugosławia-Polska. Konwencja o współpracy kulturalnej. Warszawa.1946.03.16.

Dz.U.1947.26.102 | umowa międzynarodowa z dnia 16 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Jugosławia-Polska. Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej. Warszawa.1946.03.18.

Dz.U.1947.26.100 | umowa międzynarodowa z dnia 18 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy.

Dz.U.1947.25.99 t.j. | dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.

Dz.U.1947.25.98 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U.1947.25.97 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U.1947.25.96 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana prawa górniczego.

Dz.U.1947.24.93 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.

Dz.U.1947.24.92 | dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r.

Dz.U.1947.23.91 | oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. | Akt jednorazowy

Przechowywanie i używanie w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych.

Dz.U.1947.22.89 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dz.U.1947.21.86 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dz.U.1947.21.84 | dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Organy administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U.1947.21.83 | dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Dz.U.1947.20.80 | dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1947.20.79 | ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Amnestia.

Dz.U.1947.20.78 | ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U.1947.19.77 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Dz.U.1947.19.76 | dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.

Dz.U.1947.19.75 | dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.

Dz.U.1947.19.74 | dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. | Akt jednorazowy

Opłaty sądowe w sprawach karnych.

Dz.U.1947.19.73 | dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1947.19.72 | dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Ustawa Konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1947.18.71 | ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Państwowe bezzwrotne stypendia dla studentów wydziałów geodezyjnych (mierniczych) politechnik krajowych.

Dz.U.1947.17.70 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Specjalne komisje dyscyplinarne do spraw studentów szkół wyższych i postępowanie przed tymi komisjami.

Dz.U.1947.17.69 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Państwowa służba geologiczna.

Dz.U.1947.17.68 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Stopień inżyniera.

Dz.U.1947.17.67 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Tworzenie osad rybackich.

Dz.U.1947.16.66 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1947 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie gminy wiejskiej Mikluszowice w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1947.16.65 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Dodatki do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju.

Dz.U.1947.16.64 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Dz.U.1947.16.62 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1947 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Dz.U.1947.16.61 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Drwinia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1947.15.59 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.

Dz.U.1947.15.58 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów naftowych (paliw płynnych).

Dz.U.1947.14.57 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Wartość znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U.1947.14.55 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Uznanie ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich.

Dz.U.1947.14.51 | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i zakres działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Dz.U.1947.13.50 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych.

Dz.U.1947.13.49 | dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Podział okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dz.U.1947.12.48 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Specjalny dodatek nauczycielski.

Dz.U.1947.12.47 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta.

Dz.U.1947.11.46 | protokół z dnia 5 lutego 1947 r. | Akt nienormatywny

Komisja osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1947.10.45 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc