Określenie nieznacznej ilości spirytusu odkażanego lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.24.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 13 kwietnia 1960 r.
w sprawie określenia nieznacznej ilości spirytusu odkażanego lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169) zarządza się, co następuje:
Za nieznaczną ilość odkażanego spirytusu lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego uważa się, w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169), ilość nie przekraczającą 1 litra 100o spirytusu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.