Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.30.169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 maja 1960 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 32 Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), nastąpiło dnia 5 stycznia 1960 r. złożenie przez Republikę Dominikańską dokumentu przystąpienia do powyższej Konwencji.