Wypowiedzenie przez Norwegię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.24.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 kwietnia 1960 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Norwegię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IV § 1 Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 70, poz. 437), zostało notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 2 marca 1960 r. wypowiedzenie przez Norwegię powyższego Porozumienia w części dotyczącej projektu międzynarodowej Konwencji celnej w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.