Międzynarodowe porozumienie cukrownicze. Londyn.1958.12.01. - Dz.U.1960.28.156 - OpenLEX

Międzynarodowe porozumienie cukrownicze. Londyn.1958.12.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.28.156

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1967 r.

MIĘDZYNARODOWE POROZUMIENIE CUKROWNICZE
sporządzone w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. *

Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 grudnia 1958 r. sporządzone zostało w Londynie Międzynarodowe porozumienie cukrownicze.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne z zastrzeżeniami, uczynionymi przy podpisaniu przez Przedstawiciela Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; oświadcza, że jest ono przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 9 września 1959 r.

(Tekst Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru).

*  Z dniem 1 stycznia 1964 r. przedłużono moc obowiązującą Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, zgodnie z protokołem z dnia 1 sierpnia 1963 r. (Dz.U.65.25.165).

Z dniem 14 grudnia 1967 r. przedłużono moc obowiązującą Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, zgodnie z protokołem z dnia 14 listopada 1966 r. (Dz.U.68.14.84).