Czechosłowacja-Polska. Protokół w sprawie wykonania Konwencji o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1960 r.

PROTOKÓŁ
w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym
podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.

PROTOKÓŁ

w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.

W wykonaniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r. (zwanej dalej "Konwencją"), przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czechosłowackiej zgodzili się na następujące postanowienia:

(do artykułu 2, ust. 3 Konwencji)

Na podstawie wzajemnego porozumienia sporządzone zostały wykazy gromad, miast i osiedli, leżących w pasach małego ruchu granicznego obu Państw.

Wykazy te stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

(do artykułu 5, ust. 4 Konwencji)

Przepustki wystawiane są na blankietach o wymiarach 8 cm x 13 cm. Blankiety przepustek jednorazowych są koloru białego, blankiety zaś przepustek stałych koloru niebieskiego.

Wzory przepustek stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Tekst w języku czeskim na blankiecie przepustki może być zastąpiony odpowiednim tekstem w języku słowackim.

Właściwe organy obu Państw mogą w razie potrzeby dołączyć do przepustki wkładkę, przeznaczoną na dalsze adnotacje urzędowe. Wkładka ta powinna być trwale połączona z przepustką i zaopatrzona w pieczęć organu, który wkładkę dołączył.

(do artykułu 8 Konwencji)

Oba Ministerstwa poinformowały się wzajemnie o tym, że przepustki wydawane będą przez:

w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - komendy powiatowe (miejskie) Milicji Obywatelskiej;

w Republice Czechosłowackiej - powiatowe organy Bezpieczeństwa Publicznego.

Komunikowanie się organów obu Ministerstw przy realizacji postanowień ust. 2, 3 i 4 artykułu 8 Konwencji następuje za pośrednictwem właściwych Pełnomocników granicznych obu Państw.

(do artykułu 9, ust. 2 Konwencji)

Ustala się trzy kategorie przejść w małym ruchu granicznym.

W przejściach I kategorii prowadzona jest kontrola celna przez organy celne; w przejściach tych można przekraczać granicę państwową na podstawie przepustek, wydanych z wszelkich względów przewidzianych w Konwencji.

W przejściach II kategorii, które są w zasadzie przewidziane do przekraczania granicy państwowej w związku z użytkowaniem gruntów, nie prowadzi się kontroli celnej przez organy celne. Osoby przekraczające granicę państwową w tych przejściach mogą przenosić lub przewozić tylko te przedmioty, które zgodnie z Konwencją lub przepisami wydanymi na jej podstawie nie wymagają zezwolenia na wywóz lub przywóz oraz zwolnione są od cła i innych opłat. Z zachowaniem powyższych zasad można przekraczać granicę państwową w tych przejściach na podstawie przepustek wydanych z wszelkich względów przewidzianych w Konwencji.

Przejścia III kategorii są przewidziane wyłącznie do przekraczania granicy państwowej na podstawie przepustki wydanej dla przewozu buraków cukrowych w celu ich przerobu, a także przewozu wytworzonych z nich produktów. Osoby przekraczające granicę w przejściach tej kategorii mogą przenosić lub przewozić jedynie te przedmioty, które są dozwolone do przenoszenia lub przewożenia przy przekraczaniu granicy państwowej w przejściach kategorii II.

Wykaz przejść małego ruchu granicznego wraz z ustaleniem czasu ich otwarcia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Uwzględniając potrzeby i warunki miejscowe Pełnomocnicy graniczni obu Państw mogą ustalić na podstawie wzajemnego porozumienia inny czas otwarcia przejść granicznych. Przejścia, na których czas otwarcia nie został ustalony w załączniku nr 3, będą otwierane na podstawie wzajemnego porozumienia Pełnomocników granicznych obu Państw w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających ich otwarcie z uwzględnieniem potrzeb miejscowych.

Protokół niniejszy wymaga zatwierdzenia przez Ministrów Spraw Wewnętrznych obu Państw i nabiera mocy obowiązującej z dniem wejścia w życie Konwencji o małym ruchu granicznym.

Zatwierdzenie niniejszego Protokołu stwierdzone zostanie w drodze dyplomatycznej.

Protokół niniejszy sporządzono w Warszawie, dnia 23 września 1959 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc obowiązującą.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH LEŻĄCYCH W PASIE MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO NA TERYTORIUM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Powiat zgorzelecki:

Miasta: Bogatynia, Zgorzelec.

Osiedla: Turoszów.

Gromady: Biedrzychowice Górne, Działoszyn, Łagów, Opolno Zdrój, Osiek Łużycki, Ręczyn, Trójca.

Powiat lubański:

Miasta: Lubań.

Osiedla: Leśna, Olszyna, Zawidów.

Gromady: Biedrzychowice, Bierna, Giebułtów, Grabiszyce Średnie, Kościelniki Średnie, Leśna, Olszyna II, Pisarzowice, Pobiedna, Radostów Średni, Siekierczyn, Sulików, Uniegoszcz, Włosień, Zalipie Dolne, Zaręba, Zawidów II, Złotniki Lubańskie.

Powiat lwówecki:

Miasta: Gryfów Śląski, Mirsk, Świeradów Zdrój.

Gromady: Chmieleń, Gierczyn, Kwieciszowice, Mroczkowice, Proszówka, Rębiszów, Ubocze.

Powiat jeleniogórski:

Osiedla: Karpacz, Mysłakowice, Piechowice, Sobieszów, Szklarska Poręba.

Gromady: Czarne, Janowice Wielkie I, Janowice Wielkie II, Jeżów Sudecki, Karpniki, Kopaniec, Kostrzyca, Łomnica, Miłków, Piechowice II, Podgórzyn, Rybnica, Sosnówka, Stara Kamienica, Ścięgny, Wojcieszyce.

Miasto Jelenia Góra - powiat miejski.

Powiat kamiennogórski:

Miasta: Kamienna Góra, Lubawka.

Osiedla: Chełmsko Śląskie.

Gromady: Błażkowa, Ciechanowice, Czarny Bór, Gorzeszów, Krzeszów, Leszczyniec, Marciszów, Miszkowice, Okrzeszyn, Pisarzowice, Sędzisław.

Powiat wałbrzyski:

Miasta: Boguszów, Mieroszów, Szczawno Zdrój.

Osiedla: Głuszyca, Gorce, Jedlina Zdrój, Kuźnice Świdnickie, Walim.

Gromady: Dziećmorowice, Glinik, Głuszyca Górna, Grzmiąca, Lubomin, Mieroszów, Unisław Śląski, Zagórze Śląskie.

Miasto Wałbrzych - powiat miejski.

Powiat noworudzki:

Miasta: Nowa Ruda, Radków.

Osiedla: Słupiec.

Gromady: Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Ratno Dolne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Świerki, Włodowice, Wojbórz, Wolibórz.

Powiat świdnicki:

Gromady: Bystrzyca Górna, Lutomia, Witoszów Dolny.

Powiat dzierżoniowski:

Miasta: Bielawa.

Osiedla: Pieszyce.

Gromady: Ostroszowice, Pieszyce.

Powiat kłodzki:

Miasta: Duszniki Zdrój, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój.

Gromady: Bierkowice, Jaszkowa Górna, Jeleniów, Krosnowice, Lewin Kłodzki, Ławica, Łężyce, Oldrzychowice Kłodzkie, Polanica Zdrój, Szalejów Górny, Szczytna, Wojciechowice, Żelazno.

Powiat bystrzycki:

Miasta: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój.

Gromady: Bolesławów, Długopole Zdrój, Domaszków, Gorzanów, Goworów, Idzików, Lądek Zdrój, Międzylesie Południe, Międzylesie Północ, Młoty, Różanka, Stara Bystrzyca, Stara Łomnica, Stary Waliszów, Strachocin, Stronie Śląskie, Trzebieszowice, Wilkanów.

Powiat ząbkowicki:

Miasta: Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok.

Osiedla: Bardo, Kamieniec Ząbkowicki.

Gromady: Braszowice, Budzów, Chałupki, Mąkolno, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Nieszków, Ożary, Przyłęk, Rudnica, Sadlno, Stolec, Topola.

Województwo opolskie:

Powiat nyski:

Miasta: Głuchołazy, Paczków.

Gromady: Biała Nyska, Biskupów, Bodzanów, Buków, Burgrabice, Goświnowice, Kałków, Kamienica, Kijów, Konradów, Meszno, Niwnica, Nowaki, Nowy Las, Nowy Świętów, Siestrzechowice, Ścinawa Nyska, Trzeboszowice, Unikowice, Wierzbięcice, Włodary.

Miasto Nysa - powiat miejski.

Powiat grodkowski:

Miasta: Otmuchów.

Gromady: Goworowice, Grądy, Kłodobok, Ligota Wielka, Maciejowice, Wójcice.

Powiat prudnicki:

Miasta: Biała, Głogówek, Prudnik.

Gromady: Biedrzychowice, Błażejowice, Dytmarów, Gostomia, Kierpień, Kolnowice, Ligota Bialska, Lubrza, Łącznik, Moszczanka, Olszynka, Pogórze, Prężynka, Racławice Śląskie, Rudziczka, Szybowice, Trzebina, Twardawa, Wierzch.

Powiat krapkowicki:

Gromady: Komorniki, Kórnica, Rozkochów, Strzeleczki, Zielina.

Powiat głubczycki:

Miasta: Baborów, Głubczyce, Kietrz.

Gromady: Babice, Bogdanowice, Branice, Dobieszów, Dzierżysław, Gołuszowice, Grobniki, Kazimierz, Kietlice, Klisino, Kolonia Mokre, Krasne Pole, Lisięcice, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz, Posucice, Raków, Rozumice, Sucha Psina, Ściborzyce Małe, Włodzienin, Wysoka, Zubrzyce.

Powiat kozielski:

Gromady: Gościęcin, Grudynia Wielka, Maciowakrze, Naczęsławice, Polska Cerekiew, Ucieszków, Wronin.

Powiat raciborski:

Gromady: Bieńkowice, Borucin, Chałupki, Krowiarki, Krzanowice, Krzyżanowice, Lekartów, Łubowice, Markowice, Nędza, Pawłów, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Szonowice, Tworków, Wojnowice, Zawada Książęca.

Miasto Racibórz - powiat miejski.

Powiat niemodliński:

Gromady: Przydroże Małe, Stara Jamka.

Województwo katowickie:

Powiat wodzisławski:

Miasta: Pszów, Radlin, Wodzisław Śląski.

Osiedla: Jastrzębie Zdrój.

Gromady: Bzie Zameckie, Czyżowice, Godów, Gołkowice, Gorzyce, Jastrzębie Górne, Kokoszyce, Lubomia, Marklowice, Moszczenica, Mszana, Olza, Połomia, Rogów, Ruptawa, Skrzyszów, Syrynia, Turza, Wilchwy.

Powiat rybnicki:

Miasta: Niedobczyce, Rydułtowy, Żory.

Osiedla: Boguszowice, Chwałowice.

Gromady: Baranowice, Borynia, Brzezie nad Odrą, Czernica, Gotartowice, Jankowice Rybnickie, Pogrzebień, Pstrążna, Raszczyce, Rogoźna, Rowień, Świerklany.

Powiat cieszyński:

Miasta: Skoczów, Strumień, Ustroń.

Osiedla: Wisła Uzdrowisko.

Gromady: Brenna, Chybie, Cisownica, Dębowiec, Drogomyśl, Goleszów, Górki Wielkie, Haźlach, Istebna, Jaworzynka, Kaczyce, Koniaków, Kończyce Małe, Kończyce Wielkie, Mnich, Nierodzim, Ochaby, Ogrodzona, Pastwiska, Pierściec, Pogwizdów, Pruchna, Puńców, Skoczów, Strumień, Wisła, Zebrzydowice.

Miasto Cieszyn - powiat miejski.

Powiat pszczyński:

Gromady: Golasowice, Mizerów, Pawłowice, Studzionka, Warszowice, Wisła Wielka.

Powiat bielski:

Osiedla: Szczyrk.

Gromady: Grodziec, Jaworze, Wapienica.

Województwo krakowskie:

Powiat żywiecki:

Miasta: Żywiec.

Osiedla: Węgierska Górka.

Gromady: Cięcina, Cisiec, Gilowice, Glinka, Jeleśnia, Juszczyna, Kamesznica, Koszarawa, Krzyżowa, Laliki, Lipowa, Milówka, Pewel Mała, Pewel Wielka, Przyborów, Radziechowy, Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Rychwałd, Soblówka, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Sól, Ślemień, Świnna, Trzebinia, Ujsoły, Wieprz, Złatna, Zwardoń, Żabnica.

Powiat suski:

Miasta: Sucha.

Gromady: Biała, Grzechynia, Hucisko, Juszczyn, Krzeszów, Kuków, Lachowice, Sidzina, Skawica, Spytkowice, Stryszawa, Zawoja.

Powiat nowotarski:

Osiedla: Krościenko, Szczawnica.

Gromady: Bańska, Białka, Biały Dunajec, Bukowina, Bukowina Podszkle, Chochołów, Chyżne, Ciche, Czarna Góra, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Dzianisz, Frydman, Gronków, Grywałd, Harklowa, Jabłonka, Kościelisko, Lasek, Leśnica, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Ludźmierz, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łopuszna, Maniowy, Maruszyna, Międzyczerwienne, Murzasichle, Niedzica, Nowa Biała, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Odrowąż, Piekielnik, Podczerwone, Podwilk, Poronin, Raba Wyżna, Ratułów, Sieniawa, Sromowce Wyżne, Stare Bystre, Szaflary, Tylmanowa, Witów, Wróblówka, Zubrzyca Górna, Zubsuche.

Miasto Zakopane - powiat miejski.

Powiat limanowski:

Gromady: Kamienica.

Powiat nowosądecki:

Miasta: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Stary Sącz.

Gromady: Barcice, Berest, Biegonice, Florynka, Frycowa, Gaboń, Gołkowice Górne, Jazowsko, Łabowa, Łącko, Łomnica Zdrój, Maszkowice, Mochnaczka Wyżna, Moszczenica Niżna, Muszyna, Nawojowa, Nowa Wieś, Obidza, Olszana, Piwniczna, Podegrodzie, Przysietnica, Rytro, Tylicz, Zabrzeż, Żegiestów, Żeleźnikowa.

Województwo rzeszowskie:

Powiat gorlicki:

Gromady: Gładyszów, Ropa, Ropica Górna, Siary, Śnietnica, Uście Gorlickie, Wysowa.

Powiat jasielski:

Gromady: Cieklin, Kąty, Krempna, Pielgrzymka, Samoklęski, Żmigród Stary.

Powiat krośnieński:

Miasta: Dukla.

Gromady: Cergowa, Iwla, Kobylany, Lubatowa, Nadole, Polany, Trzciana, Tylawa.

Powiat sanocki:

Gromady: Bukowsko, Jaśliska, Komańcza, Nowotaniec, Odrzechowa, Posada Górna, Sieniawa, Szczawne, Wisłok Wielki.

Powiat leski:

Gromady: Baligród, Cisna, Wołkowyja.

Powiat ustrzycki:

Gromady: Lutowiska, Polana.

WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH LEŻĄCYCH W PASIE MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO NA TERYTORIUM REPUBLIKI CZECHOSŁOWACKIEJ

Kraj Liberec:

Okres Liberec: Andělská Hora, Bedřichov, Bilý Kostel nad Nisou, Dolní Suchá, Fojtka, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jitrava, Krásná Studánka, Kŕížany, Machnín, Mnísěk, Nová Ves, Oldŕichov na Hranicích, Oldŕichov v Hájích, Ostašov, Radčiče, Rudolfov, Stráž nad Nisou, Svárov, Údol sv. Kryštofa, Václavice, Vitkov, Zdislava.

Okres Frýdlant v Čechách: Andělka, Arnoltice, Boleslav, Bulovka, Černousy, Dětŕichov, Dolni Řasnice, Frýdlant v Čechách, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horni Řasnice, Jindřichovice, Jizerka, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Ludvikov pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Poustka, Předlánce, Raspenava, Srbská, Ves, Vétrov, Viska, Višňová.

Okres Jablonec nad Nisou: Albrechtice, Dresná I, II, III, Haratice, Horni Maxov, Huť, Janov nad Nisou, Jindřichov, Lučany nad Nisou, Nová Ves, Plasy, Polubný, Příchovice, Smržovka, Šumburk-Jistebsko, Tanvald-Šumburk, Velkě Hamry, Josefův Důl, Vrkoslavice.

Okres Semily: Bozkov, Bratříkov, Držkov, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Jesenný, Jílové u Držkova, Jirkov, Loužnice, Příkrý, Račice, Roztoky, Škodějov, Vlastiboř, Zásada.

Okres Jilemnice: Benecko, Buřany, Bratrouchov, Harrachov, Helkovice, Horní Dušnice, Horni Štěpanice, Jablonec nad Jizerou, Jestřebí, Křížlice, Lhotka, Mrklov, Paseky nad Jizerou, Poniklá nad Jizerou, Přívlaks, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Roudnice, Sklenařice, Stanový, Stará Ves, Stromkovice, Třič, Vichovská Lhota, Vitkovice, Vysoká nad Jizerou, Zlatná Olešnice.

Kraj Hradec Králové:

Okres Vrchlabí: Vrchlabí, Čermná, Černý, Důl, Čistá, Dolní Dvůr, Fořt, Horní Lánov, Labská, Prostřední Lánov, Rudník, Strážné, Špindlerův Mlýn.

Okres Trutnov: Trutnov, Babi, Batňovice, Bernartice, Bohuslavice n/Úpou, Černá Voda, Debrné, Dolní Maršov, Havlovice, Hertvíkovice, Horní Maršov, Chvaleč, Jánské Lázné, Královec, Křenov, Lampertice, Lhota u Trutnova, Libeč, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Markušovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Odolov, Pec pod Sněžkou, Petrovice, Petříkovice, Pilníkov, Radeč, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší; Staré Buky, Starý Rokytnik, Strážkovice, Střítěž, Studenec, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Úpice, Velká Úpa, Velké Svatoňovice Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.

Okres Broumov: Broumov, Adržbach, Bělý, Bezděkov n/Met., Bohdašín, Božanov, Březová, Bystré, Česká Metuje, Dědov, Hajtmánkovice, Heŕmánkovice, Hlavňov, Horni Verneřovice, Hynčice, Chlivce, Janovice, Jetříchov, Jivka, Křinice, Machov, Maršov nad Metují, Matrinkovice, Meziměsti, Otovice, Pěkov, Petrovice, Police n/Met., Rožmitál, Ruprechtice, Skalka, Slavný, Starkov, Suchý Důl, Šonov, Teplice nad Metují, Vernéřovice, Vižnov, Zdoňov, Ždar.

Okres Dvůr Králové n/Labem: Hajnice.

Okres Jaroměř: Miskolezy, Roztoky, Říkov, Velká Jesenice, Velký Třebešov, Veselice.

Okres Náchod: Náchod, Bohdašin, Borová, Červená Hora, Červný Kostelec, Česká Čermná, Česká Skalice, Dobrošov, Dolni Radechová, Dolni Rybniky, Horni Radechová, Hoříčky, Hronov, Jizbice, Kleny, Lhota pod Hoříčkami, Lhotky, Lipí, Litiboř, Malá Čermná, Olešnice, Pavlišov, Provodov, Řešetová Lhota, Slatina n/Úpou, Slavíkov, Spyta, Starkoč, Studnice, Světlá, Šeřeč, Trubějov, Újezdec, Vestec, Všeliby, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodi Zlíč, Zličko, Ždárky, Žernov.

Okres Dobruška: Dobruška, Bačetín, Běstviny, Bílý Újezd, Bohdašín, Bohuslavice, Bystré, Černčiče, Deštné, Dlouché, Dobré, Dobřany, Dolsko, Domešin, Hlinné, Chlístov, Janov, Jestřebí, Kamenice, Kounov, Lhota, Lhota u Dobrušky, Libchyné, Lomy, Masty, Mezilesi, Náhořany, Nedvězi, Nové Mésto n/Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v O.h., Podbřeží, Provoz, Rovné, Sedloňov, Sendraž, Slavětin n/Metují, Slavoňov, Sněžné, Spáleništé, Spy, Sudin, Šediviny, Šonov, Tis, Val, Vrchoviny, Vršovka, Zákravi.

Okres Rychnov nad Kněžnou: Bělá, Brocná, Nláska, Javornice, Kvasiny, Liberk, Lukavice, Osečnice, Rampuše, Skuhrov nad Bělou, Svinná, Uhřínov pod Dešt., Zdobnice.

Okres Žamberk: Žamberk, Bartošovice v O.h., Bohousová, Celné, Červený Potok, Dlouhoňovice, Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Dolní Morava, Helvíkovice, Heřmanice, Horni Lipka, Jablonné n/O., Jamné n/O., Kameničná, Klášterec n/O., Králíky, Kunvald, Letohrad, Lichkov, Lišnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nebeská Rybná, Nekoř, Neratov, Orlice, Orlické Záhoří, Pastviny, Pěčín, Petrovice, Pisečná, Prostřední Lipka, Rokytnice v O.h., Řičky, Slatina n/Z., Sobkovice, Studené, Šedivec, Těchonín, Verneřovice, Vlčkovice, Rybná n/Zdob., Zachlumi.

Kraj Pardubice:

Okres Lanškroun, Orličky, Čenkovice, Bystřec, Výprachtice, Rýdrovice, Koburk, Dolni Heřmanice, Horní Heřmanice.

Kraj Olomouc:

Okres Zábřeh: Červená Voda, Bílá Voda, Písařoví Jakubovice, Mlýnický Dvůr, Heroltice, Březná, Štity.

Okres Šumperk: Velká Morava, Malá Morava, Vysoký Potok, Podlesi, Štědráková Lhota, Jenoušov, Komňátka, Raškov, Vojtiškov, Vysoké Žibřidovice, Chrastice, Hynčice pod Sušinou, Střibrnice, Nová Seninka, Kunčice, Staré Mésto pod Sněžníkem, Ostružná, Branná, Vykantice, Nové Losiny, Habartice, Jindřichov, Hanušovice, Kouty.

Okres Jesenik: Bílá Voda, Horni Hoštice, Bílý Potok, Javornik, Travná, Uhelná, Bernartice, Vlčice, Vidnava, Velká Kraš, Kobylá, Tomikovice, Skorošice, Žulowá, Vápenná, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunčice, Supikovice, Mikulovice, Kolnovice, Pisečná, Široký Brod, Češká Ves, Dolní Lipová, Horni Lipová, Jeseník, Rejvíz, Dolní Údolí, Ondřejovice, Zlatá Hora, Hradec, Adolfovice, Domažov.

Okres Bruntál: Mnichov, Železná, Karlovice, Široká Niva, Skrbovicé, Nové Heřmínovy, Milotice.

Kraj Ostrava:

Okres Krnov: Arnultovice, Barnultovice, Bertultovice, Bohušov, Brantice, Brumovice, Bučávka, Býkov, Čaková, Divčí Hrad, Dolní Povelice, Dubnice, Rejnov, Heřmanovice, Hlinka, Kolčovice, Horní Povelice, Hoštálkovy, Horozová, Hynčice, Janov, Jindřichov, Karlov, Koberno, Krásné Loučky, Krasov, Krnov, Lichnov, Linhartovy, Liptaň, Matějovice, Město, Albrechtice, Burkvíz, Nová Ves, Opavice, Osoblaha, Petrovice, Pitárné, Radim, Rudíkovy, Rusin, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Spálené, Třemešná, Úblo, Úvalno, Vráclavek, Vysoká, Zátor.

Okres Opava: Benkovice, Bohučovice, Branka, Bratříkovice, Budišovice, Deštná, Dolní Životice, Domoradovice, Držkovice, Dvořicko, Háj, Hlavnice, Hněvošice, Holasovice, Horní Benešov, Horní Životice, Hrabyné, Hradec, Chlebišov, Chvalíkovice, Jakartovice, Jamnice, Jezdkovice, Kajlovec, Kaměnec, Komárov, Košetice, Lhota, Lhotka, Lipina, Litultovice, Loděnice, Malé Heraltice, Malé Hoštice, Mikolajice, Milostovice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Nový Dvůr, Oldřichov, Opava, Otice, Podvihov, Raduň, Sádek, Skrochovice, Slavkov, Slušovice, Sosnová, Štěbořice, Suché Lazce, Svobodné Heřmenice, Štáblovice, Štemplovec, Štitina, Tábor, Uhlířov, Vávrovice, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vlaštovičky, Vrbka, Vršovice, Zlatníky, Žimrovice.

Okres Hlučín: Antošovice, Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Darkovičky, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hat', Hlučín, Chuchelná, Jilešovice, Kobeřice, Kouty, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Pišt, Plesná, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třeboň, Vřesina Zábřeh, Závads.

Okres Ostrava - okoli: Bobrovníky, Bohumín Nový, Bohumín Starý, Hošt'álkovice, Koblov, Lhotka, Martinov, Petřkovice, Pudlov, Skřečoň, Vrbice, Záblati.

Okres Karviná: Dětmarovice, Dolní Lutyné, Dolní Suchá, Doubrava, Horní Lutyně, Horní Suchá, Karvina Louky n/O., Orlová, Petrovice, Petřvald, Rychvald, Stonova, Věřňovice.

Okres Český Těšin: Albrechtice, Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Český Těšin, Dolní Bludovice, Dolní Lomná, Dolní Těrlicko, Dolní Tošanovice, Dolní Žukov, Guty, Hnojník, Horní Lištná, Horní Lomná, Horní Těrlicko, Horní Tošanovice, Horní Žukov, Hrádek, Hradiště, Krčava, Chotěbuz, Jablunkov, Karpetná, Kojkovice, Komorní Lhotka, Košařiska, Milikov, Mistřovice, Mosty u Českého Těšina, Mosty u Jablůnkova, Návsí, Nebory, Nýdek, Oldřichovice, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Stanislavice, Střítež, Třanovice, Třinec, Týra, Vendryně, Vělopolí, Živolice.

Okres Mistek: Dobratice, Dolní Domaslovice, Pazderna, Prostřední Bludovice, Soběšovice, Vojkovice, Žermanice, Nošovice, Nižni Lhoty, Vyšši Lhoty.

Okres Bílovec: Velká Polom.

Kraj Žilina:

Okres Čadca: Oščadnica, Skalité, Svrčinovec, Čirné, Čadca, Zákpčie, Staškov.

Okres Kysucké Nové Město: Harvelka, Rečnica, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radostka, Klubina, Zborov nad Bystricou, Lodno, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Povina.

Okres Dolný Kubín: Zázrivá.

Okres Žilina: Lutiše, Horná Tižina, Terchová.

Okres Námestovo: Námestovo, Bobrov, Zubrohlava, Klin, Rabča, Rabčice, Oravská Polhora, Sihelné, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Vavrečka, T'apešovo, Breza, Beňadovo, Mutné, Novot', Zakamenné, Krušetnica, Lomná, Orav, Lesná, Hruštin, Vaňovka.

Okres Trstená: Zuberec, Habovka, Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Liesek, Brezovica, Trstená Zabiedovo, Ústie, Tvrdošin, Krásná Horka, Nedvezie, Zamianská Dedina, Nižná, Dolný Štefanov, Horný Štefanov.

Okres Liptovský Mikuláš: Jakubovany, Liptovský Ondrej, Koňská Veterná Poruba, Žiar, Smrečany, Jalovec, Bobrovec, Trstené, Bobrovček, Hyty, Beňadiková, Pavlová Ves, Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Kevačany, Hora.

Okres Liptovský Hrádok: Štrba, Važec, Východná, Liptovská Kokava, Pribylina, Vavrišovo, Jamnik.

Kraj Košice:

Okres Vysoké Tatry: Vysoké Tatry.

Okres Poprad: Lučivná, Mengušovce, Batizovce, Gerlachov, N. Lesná.

Okres Kežmarok: Lendak, Výborná, Slovenská Ves, Toporec, Pustovce, Vojňany.

Kraj Prešov:

Okres Spišská Stará Ves: Spišská Stará Ves, Červený Kláštor, Hágy, Haligovce, Havka, Jezersko, Lechnica, Lesnica, Lysá n/Dunajcom, Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Relov, Spišské Hanušovce, Straňany, Velká Franková, Velká Lesná, Velký Lipnik, Zálesie.

Okres Stará Lubovňa: Stará Lubovňa, Forbasy, Hajtovka, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Chmelnica, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Lacková, Legnava, Litmanová, Lomnička, Malý Lipnik, Malý Sulín, Matysová, Mníšek nad Popradom, Nižné Ružbachy, Nová Lubovňa, Pilhov, Plávnica, Podolinec, Podsádok, Starina, Šambroň, Údol, Velký Sulín, Vyšné Ružbachy.

Okres Sabinov: Orlov, Ruská Vola, Obručné, Čirč, Plaveč, Lubotin, Šarišské Jastrabie, Vislanka, Bajerovce, Kyjov, Krásná Lúka, Šarišské Dravce, Olšov, Krivany, Kamenica, Lipany, Lůčka, Hanigovce.

Okres Bardějov: Hutka, Nižná Polianka, Mikulášová, Varadka, Jedlinka, Smilno, Vyšná Polianka, Ondavka, Becherov, Chmelová, Zborov, Regetovka, Stebnická Huta, Stebnik, Vyšný Tvarožec, Nižný Tvarožec, Zlaté, Sveržov, Cigelka, Petrová, Gaboltov, Kurov, Gerlachov, Frička, Hrabské, Snakov, Malcov, Lukov, Lenartov, Kružlov, Šarišské Čierné, Lvovská Huta, Lvov, Bogliarka, Richvald, Beloveža, Hážín, Bart. Nová Ves, Krivé, Dlhá Lúka, Tarnov, Rokytov, Mokroluh, Andrejová, Abramovce, Bardejov.

Okres Svidník: Svidník, Belejovce, Bodružal, Cernina, Gigla Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Havranec, Hrabovčik, Hunkovce, Jurková Vola, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Kožuchovce, Krajná Bystra, Krajská Polana, Krajská Porúbka, Krajné Čiarno, Kružlová, Kurimka, Ladomirová, Medvedzie, Mirola, Nižná Jedlova, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nižný Orlik, Nová Polianka, Príkra, Patriná, Rovné, Roztoky, Suchá, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Vágrinec, Vápeník, Vyšná Jedlova, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík.

Okres Stropkov: Gribov, Olšavka, Velké Bukovce, Malé Bukovce, Chotča, Vuškovce, Velkrop, Potoky, Vislava.

Okres Medzilaborce: Medzilaborce, Borov, Brestov, Bystrá, Čabalovce, Čertizné, Hbaura, Havaj, Kalinov, Krásny Brod, Krivá Olka, Makovce, Malá Driečná, Malá Polana, Malé Staškovce, Miková, Mňagov, Nižná Radvaň, Nižná Vladiča, Nižné Čabiny, Nižné Zbojné, Olšinkov, Palota, Rokytovce, Rožkovce, Suky, Svetlice, Valentovce, Vorechovce, Velká Driečná, Velké Staškovce, Volica, Vydraň, Výraa, Vyšná Radvaň, Vyšná Vladiča, Vyšné Čabiny, Vyšné Zbojné, Zbudská Belá.

Okres Humenné: Osané, Vyšná Jablonka, Nižná Jablonka, Papin, Humenský Rokytov, Zbudský Rokytov, Nechvalová Polianka.

Okres Snina: Hošt'ovice, Parizuhovce, Čukalovce, Zvala, Ostrožnica, Pčoline, Pichne, Jalová, Starina, Smolnik, Ruské, Velká Polana, Dara, Stajčínska Roztoka, Príslop, Topola, Runina, Kolbasov, Ruský Potok, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Nová Sedlica.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PRZEJŚCIA W MAŁYM RUCHU GRANICZNYM

Przejścia I kategorii:
Lp.Nazwa przejściaCzas otwarcia przejścia
1.Zawidów - Habarticeśroda, sobota i niedziela od 8.00-18.00
2.Lubawka - Královeccodziennie od 7.00-9.00 i 14.00-16.30
3.Słone - Bělovescodziennie od 6.00-21.00
4.Miedzylesie - Lichkovcodziennie w czasie przejazdu pociągów osobowych
5.Konradów - Zlaté Horyponiedziałek, środa, czwartek, sobota i niedziela od 7.00-11.00 i 16.00-21.00
6.Rudyszwałd - Šilheřovicecodziennie od 4.00-21.00
7.Chałupki - Bohumíncodziennie całą dobę
8.Gołkowice - Závadacodziennie całą dobę
9.Marklowice Górne - Dolní Marklovicecodziennie całą dobę
10.Zebrzydowice - Petrovicecodziennie w czasie przejazdu pociągów osobowych
11.Kaczyce Górne - Karviná 4 Rájcodziennie całą dobę
12.Kaczyce Dolne - Karviná 4 Rájcodziennie całą dobę
13.Cieszyn - Český Těšíncodziennie całą dobę
14.Leszna Górna - Horní Lištnácodziennie od 4.00-24.00
15.Chyżne - Trstenáod 1.V-31.X od 6.00-19.00
od 1.XI.-30.IV od 8.00-18.00
16.Chochołów - Suchá Horaod 1.V-31.X od 5.00-20.00
od 1.XI-30.IV od 8.00-18.00
17.Łysa Polana - Javorinaod 1.V-31.X od 5.00-20.00
od 1.XI-30.IV od 8.00-18.00
18.Jurgów - Podspádyod 1.V-31.X od 6.00-19.00
od 1.XI-30.IV od 8.00-18.00
19.Niedzica - Łysá n. Dunajcomod 1.V-31.X od 6.00-19.00
od 1.XI-30.IV od 8.00-18.00

Przejścia II kategorii:

Lp.Nazwa przejściaCzas otwarcia przejścia
1.Jakuszyce - Harrachov-
2.Dziewiętlice - Bernartice-
3.Tankowa - Bohušov-
4.Chomiąża - Krnov-
5.Dzierzkowice - Držkoviceod 15.III-30.XI od 6.00-20.00
6.Pilszcz - Oldřišovod 15.III-30.XI od 6.00-20.00
7.Ściborzyce Wielkie - Hněvošiceod 15.III-30.XI od 7.00-17.00
8.Ściborzyce Wielkie - Rohovod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
9.Ściborzyce Wielkie - Sudiceod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
10.Kietrz - Třebomod 15.III-30.XII od 6.00-19.00
11.Gródczanki - Třebomod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
12.Krzanowice - Rohovod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
13.Pietraszyn - Sudiceod 15.III-30.XII od 6.00-19.00
14.Krzanowice - Strahoviceod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
15.Krzanowice - Chuchelnáod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
16.Borucin - Chuchelná-
17.Bolesław - Pišťod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
18.Owsiszcze - Pišťod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
19.Tworków - Haťod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
20.Roszków - Haťod 15.III-30.XI od 6.00-19.00
21.Olza - Kopytovod 20.IV-30.X od 7.00-19.00
22.Gorzyczki - Vernoviceod 1.IV-31.X od 6.00-20.00
23.Łaziska - Věřňoviceod 1.IV-31.X od 6.00-20.00
24.Pogwizdów - Louky n. Olšíod 1.IV-31.X od 6.00-20.00
25.Punców - Kojkovice-
26.Beskidek - Bezkydek-
27.Stożek - Maly Stožek-
28.Jasnowice - Bukowieccodziennie od 6.00-18.00
29.Jaworzynka - Herčava I-
30.Jaworzynka - Herčava II-
31.Rycerka - Nová Bystricaod 15.V-15.XI od 5.00-18.00
32.Przegibek - Vychylovka (Nová Bystrica)-
33.Korbielów - Oravska Polhora-
34.Winiarczykówka - Bobrovod 1.IV-31.X od 6.00-18.00 z wyjątkiem niedziel
35.Sromowce Wyżne - Łysá n. Dunajcom-
36.Kacwin - Velká Franková-
37.Piwniczna - Mníšek nad Popradomod 15.V-30.IX od 6.00-7.00 12.00-13.00 i 19.00-20.00
38.Milik - Legnava-
39.Piwowarówka - Pilhov-
40Dubne - Obručné-
41.Konieczna - Becherov-
42.Barwinek - Vyš. Komárníkśroda, sobota, niedziela od 8.00-19.00
43.Roztoki Górne - Ruské-

Przejścia III kategorii:

Lp.Nazwa przejściaCzas otwarcia przejścia
1.Branice - Úvalno-
2.Racławice Śląskie - Osoblaha-
3.Krzyszkowice - Hlinka-
4.Boboluszki - Skrochovice-
5.Wiechowice - Vávrovice-
6.Chałupki - Paseky-