Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 marca 1960 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 16 ust. 1 Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r., nastąpiła w Warszawie dnia 12 marca 1960 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Konwencji, która wchodzi w życie dnia 13 kwietnia 1960 r.