Professional association acts

Reorganizacja Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2018.2.20 | uchwała z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Krajowe standardy badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)).

Rewid.2018.2.19 | uchwała z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Wsparcie organizacji konferencji "Medycyna polskiego pogranicza".

Lekarz.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Lekarz.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana częstotliwości wydawania "Medycznej Wokandy".

Lekarz.2018.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na zawarcie umów dotyczących realizacji usług sanatoryjnych - "Turnusów Seniora".

Radc.2018.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2018 r.

Rewid.2018.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.2.14 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Komisji Egzaminacyjnej.

Rewid.2018.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie firmy audytorskiej.

Rewid.2018.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Tematyka oraz liczba godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia.

Rewid.2018.2.14 | komunikat z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Tryb powoływania egzaminatorów oraz wysokość przysługującego im wynagrodzenia.

Rewid.2018.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji ds. finansowych.

Rewid.2018.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Informatyzacji.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Naukowej Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Reprezentowanie Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania porozumienia o współpracy z Fundacją Instytut Biznesu Rodzinnego.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

KAAUM.2018.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Wiceprzewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie uchwały w sprawie zakończenia spraw i przekazania ich między kadencjami.

Podat.2018.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Sędz.2018.2.8 | opinia z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.2.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 736).

Sędz.2018.2.7 | opinia z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Sędz.2018.2.7 | opinia z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.

Sędz.2018.2.7 | opinia z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pełnomocnictwa.

KRD.2018.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018.

PAN.2018.2.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.2.6 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.2.6 | opinia z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.2.2 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany