Professional association acts

Zasady rachunkowości Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2018.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Likwidacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

Aptek.2018.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw marż aptecznych na rynku krajowym.

Aptek.2018.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2018 rok.

Aptek.2018.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2018 rok.

Aptek.2018.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" Biuletynem Aptekarskim.

Aptek.2018.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2017 rok.

Aptek.2018.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Ramowy harmonogram przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Terminy przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie rekomendacji do Komitetu Standardów Rachunkowości.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. komunikacji.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. szkoleń.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. współpracy międzynarodowej.

Rewid.2018.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Włączenie przedstawiciela KRAUM do sekcji: Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.

KAAUM.2018.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.3.8 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lekarz.2018.3.8 | stanowisko z dnia 8 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie pseudonaukowych metod leczenia.

Lekarz.2018.3.8 | stanowisko z dnia 8 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Tryb uchwalenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty.

Lekarz.2018.3.8 | stanowisko z dnia 8 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Krajowe standardy wykonywania zawodu.

Rewid.2018.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.3.5 | zarządzenie z dnia 5 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2018.3.3 | stanowisko z dnia 3 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2018.3.3 | stanowisko z dnia 3 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Krajowe standardy kontroli jakości.

Rewid.2018.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2018.3.3 | opinia z dnia 3 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sędz.2018.3.3 | opinia z dnia 3 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wiek emerytalny kobiet.

Sędz.2018.3.3 | stanowisko z dnia 3 marca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2018.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.2.27 | uchwała z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.2.27 | uchwała z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.2.27 | uchwała z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.2.27 | uchwała z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

Adwok.2018.2.27 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Podział środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 62 Polska Akademia Nauk.

PAN.2018.2.26 | decyzja z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.2.26 | opinia z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Akredytacja World Federation for Medical Education.

KAAUM.2018.2.22 | uchwała z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Preliminarz Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na 2018 rok.

KAAUM.2018.2.22 | uchwała z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2018.2.20 | uchwała z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2018.2.20 | uchwała z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany