Professional association acts

Zmiana decyzji w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

PAN.2018.2.2 | decyzja z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji organizacyjno-programowej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz tryb działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

KRASP.2018.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie do składu Komisji ds. etyki Wacława Nitki.

Rewid.2018.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Lekarz.2018.1.26 | stanowisko z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2018.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

UWM.2018.1.26 | statut z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii.

Lekarz.2018.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie zasad wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej".

Lekarz.2018.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018.

PAN.2018.1.25 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.1.23 | uchwała z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.1.23 | uchwała z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.1.23 | uchwała z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2018.1.23 | uchwała z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018.

PAN.2018.1.23 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 5/ZP/2018.

PAN.2018.1.19 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2018.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2018.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Głosowanie przy zastosowaniu elektronicznych technik liczenia głosów.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Sprostowanie omyłki.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby członków organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany