Departmental acts

Utworzenie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.14.146 | decyzja z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.14.146 | decyzja z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie planowania i rozliczania działalności bieżącej w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.14.147 | decyzja z dnia 7 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 7 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Łączenie Nadleśnictw: Białobrzegi i Augustów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok.

B.I.LP.2004.10.55 | zarządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2004.7.28 | zarządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskazanie organów właściwych do współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg.

Dz.Urz.MON.2004.13.144 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR.

Dz.Urz.ULC.2004.5.27 | obwieszczenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady wykonywania audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2004.8.36 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.118 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.119 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.120 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.121 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.122 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.123 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.124 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.125 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.126 | decyzja z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2004.7.27 | zarządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Uznanie praktyki stosowanej przez Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową w K. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2005.1.4 | decyzja z dnia 5 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozwiązanie niektórych zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.14.113 | zarządzenie z dnia 4 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Refundacji.

Dz.Urz.MZ.2004.14.114 | zarządzenie z dnia 4 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 96 w Darłowie.

Dz.Urz.MON.2004.13.138 | zarządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2004.13.141 | zarządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Oświadczenia o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2004.13.143 | decyzja z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Oświadczenia o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2004.13.143 | decyzja z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2004.13.140 | zarządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Reagowania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.11.75 | zarządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie "Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010".

Dz.Urz.MON.2004.13.139 | zarządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.16.30 | uchwała z dnia 1 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.21 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2004.13.111 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2004 r.

Dz.Urz.UOKiK.2004.4.324 | wykaz z dnia 30 września 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: kwiecień, maj 2004 r.

Dz.Urz.UOKiK.2004.4.331 | wykaz z dnia 30 września 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2004.7.26 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2004.7.25 | zarządzenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.URTiP.2005.1.7 | uchwała z dnia 29 września 2004 r. | Akt utracił moc

Cofnięcie upoważnienia do wykonywania napraw lub instalacji przyrządów pomiarowych - tachografów samochodowych.

Dz.Urz.GUM.2004.2.7 | obwieszczenie z dnia 29 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie ośrodka szkolenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.19.117 | zarządzenie z dnia 29 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Ważne upoważnienia do wykonywania napraw lub instalacji przyrządów pomiarowych - tachografów samochodowych.

Dz.Urz.GUM.2004.2.6 | obwieszczenie z dnia 29 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.12.136 | decyzja z dnia 29 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów.

Dz.Urz.MKul.2004.7.43 | decyzja z dnia 29 września 2004 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2004.11.41 | decyzja z dnia 28 września 2004 r. | Akt indywidualny

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Vigo (Królestwo Hiszpanii).

Dz.Urz.MSZ.2004.5.71 | decyzja z dnia 28 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 28 września 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenie mienia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.12.110 | zarządzenie z dnia 28 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenie mienia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.12.110 | zarządzenie z dnia 28 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.13.124 | obwieszczenie z dnia 28 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie kontroli w przedsiębiorstwie "Codic" ul. Farbiarska 73 w Warszawie.

Dz.Urz.MKul.2004.7.40 | zarządzenie z dnia 28 września 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołów Roboczych dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport i Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MI.2004.17.92 | zarządzenie z dnia 27 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.107 | decyzja z dnia 27 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.108 | decyzja z dnia 27 września 2004 r. | Akt jednorazowy