Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.19.240

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 stycznia 2005 r.

KOMUNIKAT Nr 150/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 2004 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Komunikat został sprostowany komunikatem nr 2/2005 z dnia 23 grudnia 2004 r. o postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji ustalającej dla "DOREX" Zakład Produkcyjny w Dorotowie dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.Urz.MF.05.1.8) z dniem 14 stycznia 2005 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

..................................................

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Cieszynie w dniu 1 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla FHU "DIVER" s.c., Jan Krężelok, Waldemar Roszkowski, w Koniakowie, Skład Podatkowy w Ustroniu, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia i wydawania propanu i butanu, skroplonych,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "INTERGAZ" Sp. z o.o. w Sitkówce normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu gazu płynnego,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla TANKPOL Sp. z o.o. w Szczucinie, Skład Podatkowy w Leszczach, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu gazu płynnego,
4)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Browarów Polskich BROK STRZELEC S.A. w Krakowie, Zakład Produkcyjny w Jędrzejowie, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji piwa,
5)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Elektrowni Połaniec S.A. - Grupa Electrabel w Połańcu normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia, wydawania i przewozu oleju ciężkiego,
6)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Metalowych "MESKO" S.A. w Skarżysku-Kamiennej normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego,
7)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla TRANS BNG Sp. z o.o. w Pińczowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydawania gazu płynnego,
8)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla STATOIL LUBRICANTS TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w Krakowie, Zakład Produkcji Olejów w Ostrowcu Świętokrzyskim, normy dopuszczalnych ubytków występujących podczas magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,
9)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "INTERGAZ SYSTEM" Ltd. Sp. z o.o. w Sitkówce, Skład Podatkowy w Woli Żydowskiej, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu gazu płynnego,
10)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla ALEXANDER FIELD CIGARETTE POLCOMPANY Ltd. Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Produkcyjny Nr 2 w Starachowicach, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania wyrobów tytoniowych,
11)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla TOP WELL COSMETIC Sp. z o.o. w Starachowicach dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego,
12)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla PETROFER-POLSKA Sp. z o.o. w Nowinach normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, magazynowania, przyjęcia i wydawania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,
13)
Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "DOREX" Zakład Produkcyjny w Dorotowie dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,
14)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Stacji Dystrybucji Gazu Propan Butan s.c., Andrzej Skóra, Antoni Hadław, w Łańcucie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydawania gazu płynnego,
15)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Browaru "VAN PUR" Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Rakszawie, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji piwa,
16)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "ERG" S.A. w Pustkowie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego,
17)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 25 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "GAS TRADING PODKARPACIE" Sp. z o.o. w Dębicy normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu gazu płynnego,
18)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 25 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "ICN - POLFA" S.A. w Rzeszowie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego,
19)
Naczelnik Urzędu Celnego w Stalowej Woli w dniu 1 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Gazyfikacji Bezprzewodowej, Tadeusz Turkot, w Mielcu normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania propanu i butanu, skroplonych,
20)
Naczelnik Urzędu Celnego w Wałbrzychu w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Koksowniczych "WAŁBRZYCH" S.A. w Wałbrzychu normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydania i przewozu benzolu.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru oraz na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZAŁĄCZNIK Nr 8

ZAŁĄCZNIK Nr 9

ZAŁĄCZNIK Nr 10

ZAŁĄCZNIK Nr 11

ZAŁĄCZNIK Nr 12

ZAŁĄCZNIK Nr 13

ZAŁĄCZNIK Nr 14

ZAŁĄCZNIK Nr 15

ZAŁĄCZNIK Nr 16

ZAŁĄCZNIK Nr 17

ZAŁĄCZNIK Nr 18

ZAŁĄCZNIK Nr 19

ZAŁĄCZNIK Nr 20