Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.19.243

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 153/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 2004 r.
o decyzjach wydanych przez Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku ustalających normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego dla:
1)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - załącznik nr 1,
2)
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa Akademii Medycznej w Białymstoku - załącznik nr 2,
3)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - załącznik nr 3,
4)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie - załącznik nr 4,
5)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - załącznik nr 5,
6)
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w Białymstoku - załącznik nr 6,
7)
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej, w Białymstoku - załącznik nr 7,
8)
Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - załącznik 8,
9)
Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy "ESKULAP" w Białymstoku - załącznik nr 9,
10)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Śniadeckiego, w Białymstoku - załącznik nr 10,
11)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - załącznik nr 11,
12)
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna, w Białymstoku - załącznik nr 12,
13)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej - załącznik nr 13,
14)
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "CYT-MED." s.c. w Białymstoku - załącznik nr 14,
15)
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku - załącznik nr 15,
16)
Akademii Medycznej w Białymstoku - załącznik nr 16,
17)
Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytutu Chemii - załącznik nr 17,
18)
Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Biologii - załącznik nr 18,
19)
Gabinetu Stomatologiczno-Protetycznego "CLASSIC DENTAL" s.c. w Łapach - załącznik nr 19,
20)
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku - załącznik nr 20,
21)
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy - załącznik nr 21,
22)
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku - załącznik nr 22,
23)
Zakładów Jubilerskich "BIAMET" Sp. z o.o. w Białymstoku - załącznik nr 23,
24)
"PLUM" Sp. z o.o. Ignatkach - załącznik nr 24,
25)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - załącznik nr 25,
26)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce - załącznik nr 26,
27)
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - załącznik nr 27,
28)
"ADAMUS", Małgorzata Steckiewicz, w Białymstoku (wraz z dopuszczalną normą zużycia) - załącznik nr 28,
29)
"MERA" Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Sp. z o.o. w Białymstoku (wraz z dopuszczalnymi normami zużycia) - załącznik nr 29.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru oraz na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZAŁĄCZNIK Nr 8

ZAŁĄCZNIK Nr 9

ZAŁĄCZNIK Nr 10

ZAŁĄCZNIK Nr 11

ZAŁĄCZNIK Nr 12

ZAŁĄCZNIK Nr 13

ZAŁĄCZNIK Nr 14

ZAŁĄCZNIK Nr 15

ZAŁĄCZNIK Nr 16

ZAŁĄCZNIK Nr 17

ZAŁĄCZNIK Nr 18

ZAŁĄCZNIK Nr 19

ZAŁĄCZNIK Nr 20

ZAŁĄCZNIK Nr 21

ZAŁĄCZNIK Nr 22

ZAŁĄCZNIK Nr 23

ZAŁĄCZNIK Nr 24

ZAŁĄCZNIK Nr 25

ZAŁĄCZNIK Nr 26

ZAŁĄCZNIK Nr 27

ZAŁĄCZNIK Nr 28

ZAŁĄCZNIK Nr 29