Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2003 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2004.1.285

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2004 r.

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2003 r.

1. Wyrok z dnia 10.07.2003 r. (Sygn. akt I CK 533/01) w sprawie z odwołania Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w K. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Wyrok z dnia 10.07.2003 r. (Sygn. akt I CKN 534/01) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

3. Wyrok z dnia 24.07.2003 r. (Sygn. akt I CKN 496/01) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 283 w niniejszym nr Dziennika)

4. Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt I CK 184/03) w sprawie z odwołania Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 284 w niniejszym nr Dziennika)

5. Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt I CK 185/03) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha" w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

6. Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt I CKN 523/01) w sprawie z odwołania Gminy G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

7. Wyrok z dnia 12.09.2003 r. (Sygn. akt I CKN 504/01) w sprawie z odwołania Energetyki Poznańskiej S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

8. Wyrok z dnia 18.09.2003 r. (Sygn. akt I CK 81/02) w sprawie z odwołania "SIM" S.A. w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

9. Wyrok z dnia 9.10.2003 r. (Sygn. akt I CK 134/02) w sprawie z odwołania przedsiębiorców Ireny i Zdzisława Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

10. Wyrok z dnia 28.10.2003 r. (Sygn. akt I CK 179/02) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego Wrocław S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów