Departmental acts

Ogłoszenie statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.Urz.MF.2004.15.144 | obwieszczenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.Urz.MF.2004.15.144 | obwieszczenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2004.14.130 | obwieszczenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie oceny jednostki wojskowej w ramach kontroli gospodarczo-finansowej.

Dz.Urz.MON.2004.14.151 | decyzja z dnia 18 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.14.123 | zarządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2004.14.122 | zarządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2004.14.145 | zarządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu kursu w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie języka angielskiego.

Dz.Urz.KGP.2004.20.128 | decyzja z dnia 15 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu kursu w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie języka angielskiego.

Dz.Urz.KGP.2004.20.128 | decyzja z dnia 15 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu kursu w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie języka angielskiego.

Dz.Urz.KGP.2004.20.128 | decyzja z dnia 15 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.12.82 | zarządzenie z dnia 15 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Leśny Kompleks Promocyjny "LASY BESKIDU SĄDECKIEGO".

B.I.LP.2004.10.60 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Leśny Kompleks Promocyjny "LASY WARCIŃSKO-POLANOWSKIE".

B.I.LP.2004.10.61 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Leśny Kompleks Promocyjny "PUSZCZA NOTECKA".

B.I.LP.2004.10.63 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Leśny Kompleks Promocyjny "PUSZCZE SZCZECIŃSKIE", zm.: zarządzenie w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

B.I.LP.2004.10.64 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Leśny Kompleks Promocyjny "SUDETY ZACHODNIE".

B.I.LP.2004.10.62 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.10.54 | komunikat z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.10.51 | obwieszczenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.10.50 | obwieszczenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.10.52 | obwieszczenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2004.14.134 | komunikat z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.14.118 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.14.119 | zarządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzja ustalająca dla Wytwórni Chemicznej "BOKANTA" w Toruniu dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego.

Dz.Urz.MF.2004.15.149 | komunikat z dnia 13 października 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.127 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.128 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.129 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.130 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.131 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.132 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.133 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.134 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.135 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.136 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.17.137 | decyzja z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2004.14.52 | uchwała z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Operacyjny Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2005 rok.

B.I.LP.2004.10.59 | zarządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.79 | decyzja z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.5.69 | zarządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.5.69 | zarządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Skorygowany Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2004 rok.

B.I.LP.2004.10.58 | zarządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt utracił moc

Skreślenie maklera z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.9.25 | uchwała z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2004.14.129 | obwieszczenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.12.42 | uchwała z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne.

Dz.Urz.KGP.2004.19.123 | decyzja z dnia 12 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie regulaminu Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.10.65 | decyzja z dnia 12 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.13.43 | uchwała z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.14.53 | uchwała z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie uznawania sprzętu transportowego za zbędny, jego zbywania i kasacji.

Dz.Urz.KGP.2004.19.122 | decyzja z dnia 12 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Instytutem Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.

Dz.Urz.MON.2004.14.155 | porozumienie z dnia 11 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Kraju.

Dz.Urz.MON.2004.14.158 | porozumienie z dnia 11 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Polskich Spadochroniarzy.

Dz.Urz.MON.2004.14.156 | porozumienie z dnia 11 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Dz.Urz.MON.2004.14.157 | porozumienie z dnia 11 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1 Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2004.14.149 | decyzja z dnia 11 października 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Biura Łączności i Informatyki.

Dz.Urz.MON.2004.14.148 | decyzja z dnia 11 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 100 batalion łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2004.15.168 | decyzja z dnia 9 października 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY JANOWSKIE".

B.I.LP.2004.10.66 | decyzja z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.10.63 | zarządzenie z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.10.63 | zarządzenie z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.10.63 | zarządzenie z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.14.146 | decyzja z dnia 7 października 2004 r. | Akt utracił moc