Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. - OpenLEX

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.17.227

Akt indywidualny
Wersja od: 10 grudnia 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 145/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 18 listopada 2004 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 29 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Poznańskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. w Poznaniu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego - załącznik nr 1,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 8 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla BIANCO Sp. z o.o. w Brodnicy normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich - załącznik nr 2,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie w dniu 10 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "KAMPAREX" Sp. z o.o. w Kamieńsku, Zakład Produkcyjny Nr 2 w Szczytnie normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich - załącznik nr 3.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DECYZJA