Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.20.249

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 157/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 2004 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Cieszynie w dniu 8 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW S.A., Oddział Cieszyn, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - załącznik nr 1,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi w dniu 10 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Agencji Marketingowej "FREE A" Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zakład Produkcyjny w Krępie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, przerobu i magazynowania napojów fermentowanych - załącznik nr 2,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi w dniu 9 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Chemicznych "CHEKON" w Zgierzu normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - załącznik nr 3,
4)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi w dniu 10 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GOSSO", Daniel Goszczyński w Cesarce k. Strykowa normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, przerobu i magazynowania napojów fermentowanych - załącznik nr 4,
5)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla ANMARK-INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Warszawie dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 5,
6)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "KOSMEPOL" Sp. z o.o. w Kaniach dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 6,
7)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla SOLVECO Sp. z o.o. w Warszawie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia, wydania, przewozu i produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - załącznik nr 7,
8)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Przetwórstwa Alkoholu "WIRASET" w Promnej Kolonii dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego porektyfikacyjnego skażonego - załącznik nr 8,
9)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Przetwórstwa Alkoholu "WIRASET" w Promnej Kolonii dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego odwodnionego skażonego - załącznik nr 9,
10)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Chemicznych "BOCHEM" Sp. z o.o. w Działkach Suskowolskich dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas ich magazynowania, przyjęcia, wydania i przewozu - załącznik nr 10,
11)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 29 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Farb i Lakierów MALCHEM w Sułkowicach dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas ich magazynowania, przyjęcia, wydania i przewozu - załącznik nr 11,
12)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 30 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach dopuszczalne normy zużycia paliw ciekłych oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas ich magazynowania, przyjęcia, wydania, przewozu i przelewu do innych naczyń - załącznik nr 12,
13)
Naczelnik Urzędu Celnego w Stalowej Woli w dniu 7 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla CARLO BOSSI PARFUMES Sp. z o.o. w Nisku normę dopuszczalnego ubytku powstającego podczas zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 13,
14)
Naczelnik Urzędu Celnego w Stalowej Woli w dniu 9 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "ANNA", Marek Broniek w Nowej Dębie normę dopuszczalnego ubytku powstającego podczas zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 14,
15)
Naczelnik Urzędu Celnego w Stalowej Woli w dniu 13 grudnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. w Warszawie, Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania i produkcji alkoholu etylowego, napojów spirytusowych oraz spirytusu butelkowanego - załącznik nr 15,
16)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego czystego - załącznik nr 16.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru oraz na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZAŁĄCZNIK Nr 8

ZAŁĄCZNIK Nr 9

ZAŁĄCZNIK Nr 10

ZAŁĄCZNIK Nr 11

ZAŁĄCZNIK Nr 12

ZAŁĄCZNIK Nr 13

ZAŁĄCZNIK Nr 14

ZAŁĄCZNIK Nr 15

ZAŁĄCZNIK Nr 16