Zatwierdzenie zmian Statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.18.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr DN2/1978/2/2004
KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DN2/1978/2/2004

DECYZJA

grafika