Departmental acts

Sporządzanie procedur zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.60 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.34 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.33 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.35 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 542/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.110 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.20.41 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.20.42 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.20.43 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.56 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do Spraw Ochrony Praw Człowieka.

Dz.Urz.KGP.2010.10.61 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2010.10.99 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2010.10.65 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 457/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.109 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.37 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.38 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.39 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.40 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy.

Dz.Urz.WUG.2010.15.86 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Związkiem Krótkofalowców.

Dz.Urz.MON.2010.17.238 | porozumienie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 798/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.89 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.15.84 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2010.15.89 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 302/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.88 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.55 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Finansowanie programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.4.43 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Finansowanie programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.4.43 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2010.9.58 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.

Dz.Urz.MON.2010.17.230 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2010.17.231 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.54 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.53 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2010.17.227 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.14.83 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Dz.Urz.MON.2010.17.228 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.15.85 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym.

Dz.Urz.MG.2010.2.33 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku.

Dz.Urz.MG.2010.2.37 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu.

Dz.Urz.MG.2010.2.38 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim.

Dz.Urz.MG.2010.2.35 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu.

Dz.Urz.MG.2010.2.36 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Dz.Urz.MG.2010.2.34 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dz.Urz.MG.2010.2.20 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MG.2010.2.28 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2010.14.80 | ogłoszenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy