Departmental acts

Korzystanie w resorcie obrony narodowej ze służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MON.2010.17.226 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

NFZ.2010.21.45 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.47 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2010.6.27 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie użytkowania służbowych kart kredytowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.17.235 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2010.6.28 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.17.225 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.17.225 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.17.225 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.17.225 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.17.225 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.17.236 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.69 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Księga Standardów Estetyki i Identyfikacji Wizualnej Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.48 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Księga Standardów Estetyki i Identyfikacji Wizualnej Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.48 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu 23. Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Lądku-Zdroju.

Dz.Urz.MON.2010.17.224 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.17.234 | decyzja z dnia 27 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja zmieniająca decyzję w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2010.17.233 | decyzja z dnia 27 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Aneks do porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Czerwonym Krzyżem.

Dz.Urz.MON.2010.18.247 | porozumienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na Usługi operatorskie sieci WAN.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.19 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji ds. Złomowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.18 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Likwidacyjnej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.17 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.53 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Maklerzy papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Dz.Urz.KNF.2010.7.32 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Sporządzanie procedur zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.60 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.34 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.33 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.35 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 542/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.110 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.20.41 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.20.42 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.20.43 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.56 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do Spraw Ochrony Praw Człowieka.

Dz.Urz.KGP.2010.10.61 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2010.10.99 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2010.10.65 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 457/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.109 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.37 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.38 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.39 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

NFZ.2010.19.40 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy.

Dz.Urz.WUG.2010.15.86 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Związkiem Krótkofalowców.

Dz.Urz.MON.2010.17.238 | porozumienie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 798/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.89 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.15.84 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2010.15.89 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 302/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.88 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny