Departmental acts

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2017.190 | decyzja z dnia 3 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MSiT.2017.80 | zarządzenie z dnia 3 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2017.66 | zarządzenie z dnia 3 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2017.43 | zarządzenie z dnia 3 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.199 | zarządzenie z dnia 3 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2017.216 | zarządzenie z dnia 2 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2016 r."

Dz.Urz.PUTK.2017.44 | obwieszczenie z dnia 29 września 2017 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.196 | zarządzenie z dnia 29 września 2017 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w jednostkach wojskowych.

Dz.Urz.MON.2017.189 | decyzja z dnia 29 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dz.Urz.MSWiA.2017.60 | decyzja z dnia 29 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.185 | zarządzenie z dnia 29 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2017.187 | zarządzenie z dnia 29 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2017.209 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Opolu.

Dz.Urz.MS.2017.213 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Lista obszarów badawczych i lista badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2018 r.

Dz.Urz.MRiRW.2017.73 | ogłoszenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.42 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.42 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z działalności Radom-Meteo sp. z o.o. za 2016 r. w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2017.513 | ogłoszenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie zarządzenia Nr 102/2016/DSOZ w sprawie ustalenia współczynników korygujących.

NFZ.2017.93 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki.

Dz.Urz.MS.2017.210 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Opolu Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Opolu.

Dz.Urz.MS.2017.211 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dz.Urz.MSWiA.2017.58 | decyzja z dnia 28 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.66 | decyzja z dnia 28 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2017.214 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.65 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.512 | ogłoszenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zakładu Karnego w Opolu.

Dz.Urz.MS.2017.212 | zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.64 | zarządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.64 | zarządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wytyczne do programu "Ochrona zabytków" na rok 2018.

Dz.Urz.MKiDN.2017.67 | zarządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.55 | zarządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Zebra".

Dz.Urz.MKiDN.2017.65 | zarządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Dz.Urz.MKiDN.2017.66 | zarządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem.

Dz.Urz.MKiDN.2017.62 | zarządzenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2017.63 | zarządzenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2017.89 | zarządzenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt utracił moc

Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2017.89 | zarządzenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2016 r., za I kwartał 2017 r. i za II kwartał 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.42 | obwieszczenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MIiB.2017.64 | zarządzenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.184 | decyzja z dnia 26 września 2017 r. | Akt jednorazowy