Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.61 | zarządzenie z dnia 14 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty.

Dz.Urz.MRiF.2017.188 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Hadze.

Dz.Urz.MRiF.2017.186 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kopenhadze.

Dz.Urz.MRiF.2017.187 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kuala Lumpur.

Dz.Urz.MRiF.2017.185 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kuala Lumpur.

Dz.Urz.MRiF.2017.185 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Paryżu.

Dz.Urz.MRiF.2017.184 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2010-2025 MHz.

Dz.Urz.UKE.2017.147 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.62 | decyzja z dnia 13 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.61 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2017.191 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego.

Dz.Urz.MIiB.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.

Dz.Urz.MS.2017.199 | zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.

Dz.Urz.MS.2017.199 | zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.

Dz.Urz.MS.2017.199 | zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.

Dz.Urz.MS.2017.199 | zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Opis systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.27 | zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Hobart (Związek Australijski).

Dz.Urz.MSZ.2017.54 | decyzja z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.Urz.MSiT.2017.72 | zarządzenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za sierpień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.181 | obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.182 | obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki".

Dz.Urz.MSiT.2017.69 | decyzja z dnia 11 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki".

Dz.Urz.MSiT.2017.69 | decyzja z dnia 11 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.71 | zarządzenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Houston.

Dz.Urz.MSZ.2017.53 | decyzja z dnia 11 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.510 | ogłoszenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MC.2017.29 | decyzja z dnia 9 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania ze zbędnym lub zużytym sprzętem transportowym Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.60 | wytyczne z dnia 7 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.180 | zarządzenie z dnia 7 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2017.38 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Dz.Urz.CBA.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący