Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2019 oraz kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2019

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi (Dz. U. poz. 2073) ogłasza się, co następuje:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019 wynosi 0,025 %;
2) koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2019 wynoszą: 159 066 zł.