Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2019 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2019 oraz kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową do pokrycia w roku 2019

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 1855) ogłasza się, co następuje:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019 wynosi 0,024%;
2) koszty nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do pokrycia w roku 2019 wynoszą: 4 561 271 zł.