Law Journal

Rozpoczęcie działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Lublinie i Kielcach.

Dz.U.1954.13.48 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U.1954.13.47 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1954 r. | Akt jednorazowy

Studium Przygotowawcze dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

Dz.U.1954.12.45 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dz.U.1954.12.43 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1954 r. | Akt jednorazowy

Tryb postępowania przy weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U.1954.12.42 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości w zakresie weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U.1954.12.41 | dekret z dnia 18 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego.

Dz.U.1954.11.40 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1954.11.39 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Obowiązek meldunkowy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U.1954.11.38 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Ordynacja telegraficzna.

Dz.U.1954.10.37 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1954 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty dla samolotowych pilotów sportowych.

Dz.U.1954.10.36 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zakładowe komisje rozjemcze.

Dz.U.1954.10.35 | dekret z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Liban konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1954.9.31 | oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1954 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.

Dz.U.1954.9.30 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1954.9.28 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych.

Dz.U.1954.9.27 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych.

Dz.U.1954.7.23 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Higiena pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.

Dz.U.1954.7.22 | rozporządzenie z dnia 30 października 1953 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1954.7.21 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1954.

Dz.U.1954.6.19 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.

Dz.U.1954.6.17 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw zielonogórskiego i wrocławskiego.

Dz.U.1954.6.16 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Używanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.

Dz.U.1954.5.14 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Określenie kopalin, których poszukiwanie i wydobywanie podlega prawu górniczemu.

Dz.U.1954.5.12 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1954.4.11 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1953 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wytwarzaniu wyrobów gumowych.

Dz.U.1954.4.10 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1953 r. | Akt utracił moc

Ochronne szczepienie psów przeciw wściekliźnie.

Dz.U.1954.4.9 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Ruch rowerów na drogach publicznych.

Dz.U.1954.3.7 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1954.3.6 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Opłaty celne i pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy.

Dz.U.1954.2.4 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy postępowania w sprawach cywilnych.

Dz.U.1954.1.2 | dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: prawo o notariacie.

Dz.U.1954.1.1 | dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrywanie zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia.

Dz.U.1953.51.257 | rozporządzenie z dnia 16 września 1953 r. | Akt utracił moc

Tłumacze przysięgli.

Dz.U.1953.51.256 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego Skarżysko-Kamienna w województwie kieleckim.

Dz.U.1953.51.255 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Łoniów i Osiek w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1953.50.253 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta i gminy Trzemeszno w powiecie mogileńskim, województwie bydgoskim.

Dz.U.1953.50.252 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1953 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dz.U.1953.50.250 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U.1953.50.248 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy mleka.

Dz.U.1953.50.245 | dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1953.50.244 | dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dz.U.1953.49.243 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1953 r. | Akt utracił moc

Przymusowe usuwanie osób nieuprawnionych z kwater wojskowych.

Dz.U.1953.49.242 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Kraśnik Fabryczny w powiecie kraśnickim, województwie lubelskim.

Dz.U.1953.49.241 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

Dz.U.1953.49.239 | dekret z dnia 11 listopada 1953 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenia na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1953.48.238 | rozporządzenie z dnia 16 października 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1953.48.237 | rozporządzenie z dnia 20 października 1953 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków.

Dz.U.1953.48.236 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądów Powiatowych w Hajnówce i Nowym Dworze Gdańskim.

Dz.U.1953.48.235 | rozporządzenie z dnia 31 października 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.

Dz.U.1953.48.234 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1953 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gazowniach komunalnych.

Dz.U.1953.47.233 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Łabędy w powiecie gliwickim, województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1953.47.232 | rozporządzenie z dnia 21 października 1953 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy szybkościowym skrawaniu metali.

Dz.U.1953.46.229 | rozporządzenie z dnia 24 września 1953 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki.

Dz.U.1953.46.228 | rozporządzenie z dnia 16 września 1953 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hutach ołowiu.

Dz.U.1953.46.227 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości sum pieniężnych przy egzekucji z uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń powtarzających się.

Dz.U.1953.46.226 | rozporządzenie z dnia 1 września 1953 r. | Akt jednorazowy

Rozpoczęcie działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Olsztynie i Rzeszowie.

Dz.U.1953.46.224 | rozporządzenie z dnia 16 października 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, zmiana granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie hajnowskim, województwie białostockim.

Dz.U.1953.46.223 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przerobie miedzi.

Dz.U.1953.45.221 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc