Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.5.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 lutego 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 66 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), artykułem 65 Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i rozdziałem IV Protokołu dodatkowego do powyższych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 44, poz. 300), został złożony dnia 29 lipca 1969 r. Rządowi Szwajcarskiemu dokument ratyfikacji przez Grecję powyższych aktów międzynarodowych.
Powyższe akty międzynarodowe weszły w życie w stosunku do Grecji dnia 1 września 1969 r.