Dziennik Ustaw

Zniesienie Państwowej Komisji Etatów.

Dz.U.1956.35.160 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obowiązkowych dostaw mleka.

Dz.U.1956.35.159 | dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. | Akt utracił moc

Podział dróg publicznych.

Dz.U.1956.35.158 | dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie niektórych znaków drogowych.

Dz.U.1956.34.157 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Aplikacja notarialna i egzamin notarialny.

Dz.U.1956.33.156 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.33.154 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Przepisy meldunkowe oraz pobytu na terenie miast: Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Dz.U.1956.33.153 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1956 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Liban Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1956.32.152 | oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1956.32.149 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie przez Austrię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U.1956.31.146 | oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.31.145 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Budownictwa.

Dz.U.1956.30.143 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.

Dz.U.1956.30.142 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Dz.U.1956.30.141 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Przemysłu Spożywczego.

Dz.U.1956.30.140 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Dz.U.1956.30.139 | dekret z dnia 11 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego.

Dz.U.1956.30.138 | dekret z dnia 11 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników zatrudnionych w biurach urządzenia i pomiaru lasu.

Dz.U.1956.29.135 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Inspektorzy społeczni przy sądach powiatowych.

Dz.U.1956.29.134 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.29.132 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1956.28.130 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1956.28.129 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Budownictwa.

Dz.U.1956.28.128 | dekret z dnia 5 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności przez okręgowe komisje arbitrażowe w Białymstoku i Koszalinie.

Dz.U.1956.27.126 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego.

Dz.U.1956.27.125 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych.

Dz.U.1956.27.124 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Polepszenie sytuacji materialnej rencistów.

Dz.U.1956.27.123 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób zawodowych.

Dz.U.1956.27.122 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1956.26.121 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Instalacje gazowe.

Dz.U.1956.25.118 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1956.25.117 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe urlopy w przemyśle papierniczym.

Dz.U.1956.25.116 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Państwowa służba geodezyjna i kartograficzna.

Dz.U.1956.25.115 | dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia pracowników zatrudnionych w organach wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1956.24.114 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie notariuszów i aplikantów notarialnych.

Dz.U.1956.24.113 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1956.24.111 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Dodatki specjalne dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1956.23.110 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.

Dz.U.1956.23.107 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, kieleckim i łódzkim.

Dz.U.1956.23.106 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego Zduńska Wola w województwie łódzkim.

Dz.U.1956.23.105 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1956.22.104 t.j. | dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1956.22.103 t.j. | dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Opłaty od paszportów zagranicznych.

Dz.U.1956.21.102 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o dowodach osobistych.

Dz.U.1956.21.101 | dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dz.U.1956.21.100 | dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom.

Dz.U.1956.20.98 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja gruntów.

Dz.U.1956.19.97 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zmiana imion i nazwisk.

Dz.U.1956.18.95 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie należnych Państwu kosztów sądowych.

Dz.U.1956.17.94 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1956.17.92 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dz.U.1956.16.90 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: Prawo o notariacie.

Dz.U.1956.16.88 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt jednorazowy

Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1956.16.87 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.15.85 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.15.84 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie arbitrażu resortowego.

Dz.U.1956.14.75 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Określenie zakresu obowiązywania norm państwowych.

Dz.U.1956.14.74 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.

Dz.U.1956.14.71 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1956 r. | Akt jednorazowy