Ratyfikacja przez Jemeńską Republikę Arabską i Afganistan Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.5.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 lutego 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Jemeńską Republikę Arabską i Afganistan Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 7 Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. na czterdziestej drugiej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 22 sierpnia 1969 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Jemeńską Republikę Arabską i dnia 1 października 1969 r. przez Afganistan.
Zgodnie z artykułem 8 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Jemeńskiej Republiki Arabskiej dnia 22 sierpnia 1970 r. i w stosunku do Afganistanu dnia 1 października 1970 r.