Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.11.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 kwietnia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Jemenu Południowego i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że stając się członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 14 kwietnia 1969 r. Ludowa Republika Jemenu Południowego uznała się za nadal związaną postanowieniami Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), odnośnie do części jej terytorium, to znaczy Adenu, na które to terytorium Wielka Brytania rozciągnęła uprzednio stosowanie postanowień tej konwencji. Ratyfikacja tej konwencji w imieniu Ludowej Republiki Jemenu Południowego w stosunku do Adenu została zarejestrowana przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 14 kwietnia 1969 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż Mauritius, stając się członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy, uznał się za nadal związany postanowieniami powyższej konwencji, których stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jego terytorium przez Wielką Brytanię. Ratyfikacja tej konwencji w imieniu Mauritiusa została zarejestrowana przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 2 grudnia 1969 r.