Ratyfikacja przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.12.111

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 kwietnia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 60 Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r., złożony został dnia 31 grudnia 1969 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacji przez Polskę powyższego porozumienia, które weszło w życie dnia 17 czerwca 1969 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne, przystąpienia, akceptacji lub zatwierdzenia w niżej podanych datach:

Kanada dnia 23 grudnia 1968 r.,

Mauritius dnia 23 grudnia 1968 r.,

Nowa Zelandia dnia 23 grudnia 1968 r.,

Trynidad i Tobago dnia 23 grudnia 1968 r.,

Republika Południowej Afryki dnia 24 grudnia 1968 r.,

Jamajka dnia 27 grudnia 1968 r.,

Kenia dnia 30 grudnia 1968 r.,

Związek Socjalistycznych

Republik Radzieckich dnia 30 grudnia 1968 r.,

potwierdzając zastrzeżenie zgłoszone przy podpisaniu porozumienia,

Indie dnia 4 lutego 1969 r.

z następującym zastrzeżeniem: "Bez naruszenia ogólnych zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia, Rząd Indii wypełniać będzie zobowiązania wynikające z postanowień artykułu 50 dotyczącego środków popierania produkcji i zbytu, artykułu 52 dotyczącego zapasów maksymalnych, artykułu 53 dotyczącego zapasów minimalnych i artykułu 55 dotyczącego opłat celnych, wewnętrznych podatków, opłat skarbowych oraz ilościowych i innych kontroli, tylko w zakresie odpowiadającym jego polityce kontroli, podatków i cen, do których utrzymania dąży on w procesie planowego rozwoju swojej ekonomiki."

Swaziland dnia 18 lutego 1969 r.,

Czechosłowacja dnia 7 marca 1969 r.,

Gujana dnia 7 marca 1969 r.,

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 12 marca 1969 r.,

rozciągając postanowienia powyższego porozumienia na następujące terytoria: Antigua, Honduras Brytyjski, Protektorat Brytyjskich Wysp Salomona, Wyspy Dziewicze, Fidżi, wyspy Gilbert i Ellice, Gibraltar, Montserrat, Seszele i Wyspa Świętej Heleny dnia 20 grudnia 1968 r.; wyspy Saint Kitts - Nevis - Anguilla dnia 16 stycznia 1969 r.; wyspy Bahama, Turks i Caicos dnia 27 stycznia 1969 r.; wyspy Bermudy i Tongo dnia 12 marca 1969 r.; wyspa Dominika i Brunei dnia 9 kwietnia 1969 r.

Ponadto na podstawie notyfikacji Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, dokonanej przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego, zgodnie z artykułem 66 ustęp 3 porozumienia, Antigua, Honduras Brytyjski, Fidżi i Saint Kitts-Nevis-Anguilla stają się oddzielnymi uczestnikami w myśl artykułu 4 porozumienia.

Boliwia dnia 18 marca 1969 r.,

Barbados dnia 18 kwietnia 1969 r.,

Brazylia dnia 13 maja 1969 r.,

Kuba dnia 22 maja 1969 r.,

Australia dnia 23 maja 1969 r.,

rozciągając dnia 20 grudnia 1968 r. postanowienia powyższego porozumienia na terytorium Papua i terytorium powiernicze Nowej Gwinei.

Japonia dnia 17 czerwca 1969 r.,

Indonezja dnia 18 czerwca 1969 r.,

Uganda dnia 30 czerwca 1969 r.,

Węgry dnia 9 lipca 1969 r.,

Malawi dnia 9 lipca 1969 r.,

Szwecja dnia 23 lipca 1969 r.,

Madagaskar dnia 4 sierpnia 1969 r.,

Irlandia dnia 11 września 1969 r.,

Ghana dnia 17 września 1969 r.,

Republika Dominikańska dnia 13 listopada 1969 r.,

Peru dnia 10 grudnia 1969 r.,

Kongo (Brazzaville) dnia 15 grudnia 1969 r.,

Argentyna dnia 18 grudnia 1969 r.,

Honduras dnia 23 grudnia 1969 r.,

Meksyk dnia 29 grudnia 1969 r.,

Syjam dnia 29 grudnia 1969 r.,

Kolumbia dnia 31 grudnia 1969 r.,

Gwatemala dnia 31 grudnia 1969 r.,

Finlandia dnia 6 marca 1970 r.