Law Journal

Określenie nieznacznej szkody w dziedzinie gospodarki spirytusem.

Dz.U.1953.45.220 | rozporządzenie z dnia 3 września 1953 r. | Akt utracił moc

Określenie nieznacznej szkody w dziedzinie gospodarki tytoniem.

Dz.U.1953.45.219 | rozporządzenie z dnia 3 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1953.45.218 | rozporządzenie z dnia 7 października 1953 r. | Akt jednorazowy

Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych.

Dz.U.1953.44.216 | rozporządzenie z dnia 9 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólno-gospodarcze.

Dz.U.1953.43.214 | rozporządzenie z dnia 16 września 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U.1953.43.213 | rozporządzenie z dnia 12 września 1953 r. | Akt jednorazowy

Szkolnictwo artystyczne.

Dz.U.1953.43.212 | dekret z dnia 16 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o transporcie drogowym.

Dz.U.1953.43.210 | dekret z dnia 16 września 1953 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hutach cynku.

Dz.U.1953.42.209 | rozporządzenie z dnia 3 września 1953 r. | Akt utracił moc

Nadanie ustroju miejskiego gminie Rabka w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1953.42.208 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Chrzanowa w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1953.42.207 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nidzicy w powiecie nidzickim, województwie olsztyńskim.

Dz.U.1953.42.206 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Tucholi oraz gmin Tuchola i Cekcyn w powiecie tucholskim, województwie bydgoskim.

Dz.U.1953.42.205 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Ługi-Radły i Przystajń w powiecie kłobuckim, województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1953.42.204 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Konopiska i Ostrowy w powiecie częstochowskim, województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1953.42.203 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Łobozew i Jasień w powiecie ustrzyckim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1953.42.202 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Sokółki i Mieruniszki w powiecie oleckim, województwie białostockim.

Dz.U.1953.42.201 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazw niektórych gmin w województwie łódzkim.

Dz.U.1953.42.199 | rozporządzenie z dnia 10 września 1953 r. | Akt utracił moc

Podział na gminy powiatu nowodworskiego-gdańskiego w województwie gdańskim.

Dz.U.1953.41.197 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: sulęcińskiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1953.41.195 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: człuchowskiego, szczecineckiego i złotowskiego w województwie koszalińskim.

Dz.U.1953.41.194 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów wołowskiego i trzebnickiego w województwie wrocławskim.

Dz.U.1953.41.193 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu hajnowskiego w województwie białostockim.

Dz.U.1953.41.192 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu żnińskiego w województwie bydgoskim i powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1953.41.191 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Radomia w województwie kieleckim.

Dz.U.1953.41.190 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów tomaszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskim.

Dz.U.1953.41.189 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów będzińskiego i zawierciańskiego w województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1953.41.188 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego w województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1953.41.187 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów tczewskiego i kwidzyńskiego w województwie gdańskim.

Dz.U.1953.41.185 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu nowodworsko-gdańskiego w województwie gdańskim.

Dz.U.1953.41.184 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim.

Dz.U.1953.41.183 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.

Dz.U.1953.41.182 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów radomszczańskiego i piotrkowskiego w województwie łódzkim.

Dz.U.1953.41.181 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim.

Dz.U.1953.41.180 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Płocka w województwie warszawskim.

Dz.U.1953.41.179 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie przez Monako i Włochy konwencji genewskiej z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U.1953.40.177 | oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1953.40.176 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Obszar właściwości Sądu Powiatowego w Nisku.

Dz.U.1953.40.175 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1953.40.174 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1953 r. | Akt jednorazowy

Dostarczanie środków przewozowych nauczycielom zatrudnionym na wsi.

Dz.U.1953.40.173 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Odbywanie zebrań kontrolnych przez oficerów rezerwy.

Dz.U.1953.39.172 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz naprawiania szkód, powstałych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych.

Dz.U.1953.39.170 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1953 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Chile konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1953.38.168 | oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

Dz.U.1953.38.162 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1953 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

Dz.U.1953.37.158 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1953 r. | Akt obowiązujący

Higiena pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji.

Dz.U.1953.35.151 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Dz.U.1953.35.150 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Prawnie obowiązujące jednostki miar.

Dz.U.1953.35.148 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego Stalowa Wola w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1953.35.147 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie organizacji aspirantury naukowej.

Dz.U.1953.35.146 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1953 r. | Akt jednorazowy

Uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1953.34.144 | dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Wyrób i przerób spirytusu.

Dz.U.1953.34.143 | dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Dostarczanie środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa.

Dz.U.1953.34.142 | dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Zasady prawidłowego gospodarowania złożem torfowym.

Dz.U.1953.33.140 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1953.33.139 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1953.33.138 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt jednorazowy

Eksploatacja złóż torfowych.

Dz.U.1953.33.135 | dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.

Dz.U.1953.33.134 | dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż.

Dz.U.1953.33.133 | dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie siedziby Sądu Powiatowego w Nowej Soli.

Dz.U.1953.32.132 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1953 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w malarniach-lakierniach oraz w składach farb i lakierów.

Dz.U.1953.32.130 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1953 r. | Akt utracił moc

Poddanie papieru do druku działaniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.

Dz.U.1953.32.129 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1953 r. | Akt utracił moc