Law Journal

Zatrudnianie pracowników nauki w Głównej Bibliotece Lekarskiej.

Dz.U.1954.25.98 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1954.25.96 | dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. | Akt utracił moc

Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1954.25.95 | dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

Dz.U.1954.25.94 | dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. | Akt jednorazowy

Zastępstwo sądowe władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1954.25.93 | dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych.

Dz.U.1954.24.92 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki.

Dz.U.1954.24.89 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej włókiennictwa.

Dz.U.1954.24.88 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów.

Dz.U.1954.24.87 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1954 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie arbitrażu resortowego.

Dz.U.1954.23.86 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Państwowa Inspekcja Gazownicza.

Dz.U.1954.23.84 | dekret z dnia 12 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Ogłaszanie obwieszczeń.

Dz.U.1954.23.83 | dekret z dnia 12 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Odznaczenie "Medal 10-lecia Polski Ludowej".

Dz.U.1954.23.82 | dekret z dnia 12 maja 1954 r. | Akt utracił moc

Higiena pracy w kopalniach arsenu.

Dz.U.1954.22.81 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie pracowników nauki w Laboratorium Kolorystycznym, podległym Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

Dz.U.1954.22.80 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Przepisy meldunkowe oraz pobyt na terenie m.st. Warszawy.

Dz.U.1954.22.79 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1954.22.78 | dekret z dnia 6 maja 1954 r. | Akt jednorazowy

Nomenklatura stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego.

Dz.U.1954.21.76 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1954.20.75 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1954 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1954.

Dz.U.1954.19.72 | ustawa z dnia 24 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1954.17.67 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 1954 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmiany normy państwowej dotyczącej blach kotłowych.

Dz.U.1954.17.66 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej butli do gazów.

Dz.U.1954.17.65 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1954.17.64 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1954.17.63 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U.1954.17.62 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Wysokość i tryb uiszczania opłat w postępowaniu arbitrażowym.

Dz.U.1954.16.60 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Niektóre prawa i obowiązki pracowników kolejowych.

Dz.U.1954.16.59 | dekret z dnia 21 kwietnia 1954 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dz.U.1954.15.58 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1954.15.57 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1954 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1954.15.56 | dekret z dnia 9 kwietnia 1954 r. | Akt jednorazowy

Uprawnienia emerytalne b. Pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego i Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1954.14.54 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Normy wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

Dz.U.1954.14.53 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Obszary górnicze.

Dz.U.1954.14.52 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze przenośników.

Dz.U.1954.13.51 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Lublinie i Kielcach.

Dz.U.1954.13.48 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U.1954.13.47 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1954 r. | Akt jednorazowy

Studium Przygotowawcze dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

Dz.U.1954.12.45 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dz.U.1954.12.43 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1954 r. | Akt jednorazowy

Tryb postępowania przy weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U.1954.12.42 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości w zakresie weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U.1954.12.41 | dekret z dnia 18 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego.

Dz.U.1954.11.40 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1954.11.39 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Obowiązek meldunkowy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U.1954.11.38 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1954 r. | Akt utracił moc

Ordynacja telegraficzna.

Dz.U.1954.10.37 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1954 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty dla samolotowych pilotów sportowych.

Dz.U.1954.10.36 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zakładowe komisje rozjemcze.

Dz.U.1954.10.35 | dekret z dnia 24 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Liban konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1954.9.31 | oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1954 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.

Dz.U.1954.9.30 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1954.9.28 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych.

Dz.U.1954.9.27 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych.

Dz.U.1954.7.23 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1953 r. | Akt jednorazowy

Higiena pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.

Dz.U.1954.7.22 | rozporządzenie z dnia 30 października 1953 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1954.7.21 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1954.

Dz.U.1954.6.19 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.

Dz.U.1954.6.17 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw zielonogórskiego i wrocławskiego.

Dz.U.1954.6.16 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Używanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.

Dz.U.1954.5.14 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc

Określenie kopalin, których poszukiwanie i wydobywanie podlega prawu górniczemu.

Dz.U.1954.5.12 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1954 r. | Akt utracił moc